מבחר תשובות

אתם שאלתם ואנחנו עונים

כאן תמצאו תשובות רבות של המזכירות המדעית על שאלות נפוצות וסוגיות בעברית. חלקן מבוססות על תשובות שניתנו לפונים במהלך השנים וחלקן נכתבו במיוחד למדור זה.

תשובות רבות נוספות תמצאו במדור מילים מילים.