זיכרונות האקדמיה

בכרכי זיכרונות האקדמיה ללשון העברית מתפרסמים זיכרונות דברים מלאים של דיוני מליאת האקדמיה בישיבותיה. בראש כל כרך מובאות ההחלטות שקיבלה האקדמיה באותה השנה או באותן השנים, ובסוף כל כרך נספחים דינים וחשבונות על פעולות האקדמיה.
כאן מובאים תוכן העניינים המפורט של כל כרכי זיכרונות האקדמיה וקישורים לסריקות של המבואות, הישיבות והנספחים.

לזיכרונות האקדמיה בחנות הספרים.