צמדי מילים

רכש

רכש אמון ורחש כבוד

רבים מתבלבלים בכתיבה בין הפעלים רָכַשׁ ורָחַשׁ בצירופים 'רכש אמון' ו'רחש כבוד'. אין זיקה היסטורית בין שני הפעלים, ורק דמיון הצליל גורם לבלבול.
המשך קריאה >>

איור של בקבוק יין עם עיניים והכיתוב על התווית פיקח ופיכח

מילים מתבלבלות

בעברית יש צמדים רבים של מילים דומות שהדוברים מתלבטים לא אחת מה ההבדל ביניהן. הצמדים האלה נחלקים לשתי קבוצות: רחוקים שהתקרבו וקרובים שהתרחקו.
המשך קריאה >>

איור של ילד מציץ לשעון חול והכיתוב: עראי או ארעי?

עֲרַאי ואֲרָעִי

שתי המילים עֲרַאי ואֲרָעִי מקורן אחד הוא, אך הן נבדלות זו מזו בכתיב ובשימוש: הראשונה משמשת לרוב סומך בצירופי סמיכות כגון 'ישיבת עֲרַאי'; והשנייה היא שם תואר כגון בצירוף 'תושב אֲרָעִי'.
המשך קריאה >>

איור פרשת דרכים עם כיתוב "שמאלני וימני"

שמאלני וימני

המושגים 'ימין' ו'שמאל' משמשים בהקשר הפוליטי מימי המהפכה הצרפתית. מהם נגזרו שמות התואר יְמָנִי ושְׂמָאלִי. לצד שמאלי נוצר גם שְׂמֹאלָנִי, ואילו לצד ימני לא נוצר יְמִינָנִי.
המשך קריאה >>

ילד עומד לפני שלט דרכים והכיתוב: ימני ושמאלי

ימני ושמאלי

מן המילים  יָמִין ושְׂמֹאל נגזרים שמות תואר בתוספת הסיומת ־ִי, וצורתם אינה הצורה הצפויה: משְׂמֹאל מתקבל שְׂמָאלִי (ולא שְׂמֹאלִי), ומימין – יְמָנִי (ולא יְמִינִי).
המשך קריאה >>

צמדי מילים

פתע ופתאום

בצמד המילים פתאום ופתע יש קרבה בין העיצורים הגרוניים א' וע' בשל מקום החיתוך המשותף שלהם (הגרון והלוע), ומכאן גם חילופים כמו גָּמָא וגָמַע, אִכּוּל ועִכּוּל.
המשך קריאה >>

איור של הדמות מיסטר בין והכיתוב: הדיוט? אידיוט?

הדיוט ואידיוט

גמד אוחז שריון וחובש קסדה - הכיתוב: כובע או קובע?

כּוֹבַע וְקוֹבַע

טעה ותעה

ניזול והנזלה

צילום של חלון ועליו כתוב במצבע זגוגית או זכוכית?

זכוכית וזגוגית

נחש צמות לתפוח אדום - הכיתוב: תאב ותאווה

תָּאֵב ותאווה

צילום של כפתור השהה - הכיתוב: השעיה או השהיה?

השהיה והשעיה

מִתווה ומַטווה

הכיתוב: אתם שאלתם? אנחנו עונים! על החיל והכיל

החיל והכיל

בקבוק יין עם שתי עיניים על הבקבוק כתוב על פיקח ופיכח

פיקח ופיכח

בחור עם בגד ים וגלגל הצלה מחזיק רובה מים ליד שלט. הכיתוב: מטח ומתך!

מטח ומתך

משיכת מכחול ומשיחת מכחול

בכיר ובחיר

תפל וטפל

הסטה והסתה

ניתש וניטש

תָּוֶךְ וטְוָח

בחור יושב עם כוס ריקה והכיתוב: כהה חושים או קהה חושים

כהה וקהה

מחיר ומכירה – האם יש קשר?

במה ובימה

איור של חביתת עין והכיתוב: על המילים חלבון וחלמון

חלמון וחלבון

עותק והעתק

איור של טורסו והכיתוב גֵּו

גו וגב

גמא וגמע

שני כדים אחד לצד השני - הכיתוב: פח השמן או פך השמן?

פך שמן ופח שמן

בהקשר של חג החנוכה נכון לדבר על פך השמן. בתיאור הנס בתלמוד נאמר: "שכשנכנסו יוונים להיכל טִמאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונִצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה נס והדליקו ממנו שמונה ימים…" (בבלי שבת כא ע"ב).
המשך קריאה >>

חרט וחרת