צמדי מילים

איור פרשת דרכים עם כיתוב "שמאלני וימני"

שמאלני וימני

ילד עומד לפני שלט דרכים והכיתוב: ימני ושמאלי

ימני ושמאלי

מן המילים  יָמִין ושְׂמֹאל נגזרים שמות תואר בתוספת הסיומת ־ִי, וצורתם אינה הצורה הצפויה: משְׂמֹאל מתקבל שְׂמָאלִי (ולא שְׂמֹאלִי), ומימין – יְמָנִי (ולא יְמִינִי).
המשך קריאה >>

צמדי מילים

פתע ופתאום

בצמד המילים פתאום ופתע יש קרבה בין העיצורים הגרוניים א' וע' בשל מקום החיתוך המשותף שלהם (הגרון והלוע), ומכאן גם חילופים כמו גָּמָא וגָמַע, אִכּוּל ועִכּוּל.
המשך קריאה >>

איור של הדמות מיסטר בין והכיתוב: הדיוט? אידיוט?

הדיוט ואידיוט

איור של בקבוק יין עם עיניים והכיתוב על התווית פיקח ופיכח

מילים מתבלבלות

בעברית יש צמדים רבים של מילים דומות שהדוברים מתלבטים לא אחת מה ההבדל ביניהן. הצמדים האלה נחלקים לשתי קבוצות: רחוקים שהתקרבו וקרובים שהתרחקו.
המשך קריאה >>

גמד אוחז שריון וחובש קסדה - הכיתוב: כובע או קובע?

כּוֹבַע וְקוֹבַע

טעה ותעה

ניזול והנזלה

צילום של חלון ועליו כתוב במצבע זגוגית או זכוכית?

זכוכית וזגוגית

נחש צמות לתפוח אדום - הכיתוב: תאב ותאווה

תָּאֵב ותאווה

צילום של כפתור השהה - הכיתוב: השעיה או השהיה?

השהיה והשעיה

מִתווה ומַטווה

הכיתוב: אתם שאלתם? אנחנו עונים! על החיל והכיל

החיל והכיל

בקבוק יין עם שתי עיניים על הבקבוק כתוב על פיקח ופיכח

פיקח ופיכח

בחור עם בגד ים וגלגל הצלה מחזיק רובה מים ליד שלט. הכיתוב: מטח ומתך!

מטח ומתך

משיכת מכחול ומשיחת מכחול

בכיר ובחיר

תפל וטפל

הסטה והסתה

ניתש וניטש

תָּוֶךְ וטְוָח

כהה וקהה

מחיר ומכירה – האם יש קשר?

במה ובימה

איור של חביתת עין והכיתוב: על המילים חלבון וחלמון

חלמון וחלבון

עותק והעתק

איור של טורסו והכיתוב גֵּו

גו וגב

גמא וגמע

שני כדים אחד לצד השני - הכיתוב: פח השמן או פך השמן?

פך שמן ופח שמן

חרט וחרת