צמדי מילים

חרט וחרת

שני כדים אחד לצד השני - הכיתוב: פח השמן או פך השמן?

פך שמן ופח שמן

גמא וגמע

איור של טורסו והכיתוב גֵּו

גו וגב

עותק והעתק

איור של חביתת עין והכיתוב: על המילים חלבון וחלמון

חלמון וחלבון

במה ובימה

מחיר ומכירה – האם יש קשר?

כהה וקהה

תָּוֶךְ וטְוָח

ניתש וניטש

הסטה והסתה

תפל וטפל

בכיר ובחיר

משיכת מכחול ומשיחת מכחול

בחור עם בגד ים וגלגל הצלה מחזיק רובה מים ליד שלט. הכיתוב: מטח ומתך!

מטח ומתך

בקבוק יין עם שתי עיניים על הבקבוק כתוב על פיקח ופיכח

פיקח ופיכח

הכיתוב: אתם שאלתם? אנחנו עונים! על החיל והכיל

החיל והכיל

מִתווה ומַטווה

צילום של כפתור השהה - הכיתוב: השעיה או השהיה?

השהיה והשעיה

נחש צמות לתפוח אדום - הכיתוב: תאב ותאווה

תָּאֵב ותאווה

צילום של חלון ועליו כתוב במצבע זגוגית או זכוכית?

זכוכית וזגוגית

ניזול והנזלה

טעה ותעה

גמד אוחז שריון וחובש קסדה - הכיתוב: כובע או קובע?

כּוֹבַע וְקוֹבַע

איור של בקבוק יין עם עיניים והכיתוב על התווית פיקח ופיכח

מילים מתבלבלות

בעברית יש צמדים רבים של מילים דומות שהדוברים מתלבטים לא אחת מה ההבדל ביניהן. הצמדים האלה נחלקים לשתי קבוצות: רחוקים שהתקרבו וקרובים שהתרחקו.
המשך קריאה >>

איור של הדמות מיסטר בין והכיתוב: הדיוט? אידיוט?

הדיוט ואידיוט

צמדי מילים

פתע ופתאום

בצמד המילים פתאום ופתע יש קרבה בין העיצורים הגרוניים א' וע' בשל מקום החיתוך המשותף שלהם (הגרון והלוע), ומכאן גם חילופים כמו גָּמָא וגָמַע, אִכּוּל ועִכּוּל.
המשך קריאה >>

ילד עומד לפני שלט דרכים והכיתוב: ימני ושמאלי

ימני ושמאלי

מן המילים  יָמִין ושְׂמֹאל נגזרים שמות תואר בתוספת הסיומת ־ִי, וצורתם אינה הצורה הצפויה: משְׂמֹאל מתקבל שְׂמָאלִי (ולא שְׂמֹאלִי), ומימין – יְמָנִי (ולא יְמִינִי).
המשך קריאה >>

איור פרשת דרכים עם כיתוב "שמאלני וימני"

שמאלני וימני

המושגים 'ימין' ו'שמאל' משמשים בהקשר הפוליטי מימי המהפכה הצרפתית. מהם נגזרו שמות התואר יְמָנִי ושְׂמָאלִי. לצד שמאלי נוצר גם שְׂמֹאלָנִי, ואילו לצד ימני לא נוצר יְמִינָנִי.
המשך קריאה >>

איור של ילד מציץ לשעון חול והכיתוב: עראי או ארעי?

עֲרַאי ואֲרָעִי

שתי המילים עֲרַאי ואֲרָעִי מקורן אחד הוא, אך הן נבדלות זו מזו בכתיב ובשימוש: הראשונה משמשת לרוב סומך בצירופי סמיכות כגון 'ישיבת עֲרַאי'; והשנייה היא שם תואר כגון בצירוף 'תושב אֲרָעִי'.
המשך קריאה >>