מעמד העברית

מעמד העברית

בן־גוריון והעברית

ביום ב' בטבת תש"ט התכנסה האספה הכללית הפומבית לכבוד ההכרזה על הקמת האקדמיה ללשון העברית. למרות סדר יומו העמוס של ראש הממשלה דוד בן־גוריון הוא הגיע לאספה ונשא בה דברים. בנאומו הוא הדגיש את החשיבות הרבה להעמדת כל אוצרות הרוח לרשות האומה בלשון העברית.
המשך קריאה >>

מאוצרות הארכיון

גדוד מגיני השפה

גדוד מגיני השפה עסק בתעמולה למען דיבור עברי בכל מקום ובכל שעה, במתן שיעורים בעברית חינם, בעברות שמות לועזיים, בארגון הרצאות על הלשון ועל עניינים תרבותיים ולאומיים ועוד.
המשך קריאה >>

מעמד העברית

מלחמת השפות

"מלחמת השפות" התחוללה בארץ בשנים תרע"ג–תרע"ד (1913–1914). החברה היהודית־גרמנית "עזרה", שהקימה בארץ מוסדות חינוך שהשפה העיקרית בהם הייתה גרמנית, החלה בהקמת הטכניון (נקרא אז "טכניקום") בחיפה – הוא בית הספר הגבוה הראשון בארץ. הקורטוריון, הגוף המנהל של המוסד, החליט ביום 26 באוקטובר 1913 כי שפת…
המשך קריאה >>