מטבעות לשון

העברית שלנו משופעת במאות רבות של מטבעות לשון, ואלו מְתבלים את לשוננו ומעניקים לה נופך מיוחד משלה. מובא כאן מבחר של מטבעות לשון עבריים בלוויית הסבר על משמעם ועל מקורם.

רוב המטבעות התפרסמו במסגרת המיזם "מתעשרים בעברית – מטבע לשון בכל יום" לקראת יום העברית תשע"ו.

הערה: המושג 'מטבע לשון' מכוון לצירוף (של מילים או של מילית ומילה) שיש לו משמעות שהיא יותר ממשמעות רכיביו, וכן לצירוף שאחת או יותר מן המילים שבו אינה משמשת עוד בלשוננו אלא בתוך הצירוף (כמו 'למגינת לבו'). בלשנים העוסקים בתחום זה מבחינים בדרגות של כבילות בין הרכיבים, ונוקטים מונחים כמו 'ניב', 'צירוף כבול', 'צֶרֶף' ו'אידיום'. כאן לא נכנסנו להבחנות הללו ולשאלת המינוח.

ראו עוד: להשתעשע במטבע, האיורים שלכםהצעות לפעילויות עם תלמידים.

אבני שפה

אבן שואבת, אבן נגף, אבן בוחן, כאבן שאין לה הופכין

אדרבה

אַדְּרַבָּה

מטבע לשון בכל יום! - אומר דורשני

אוֹמֵר דָּרְשֵׁנִי

איור מילולי - אור יקרות - מטבע לשון בכל יום

אוֹר יְקָרוֹת

איור מילולי - אור שבעת הימים - מטבע לשון בכל יום

אוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים

מטבע לשון בכל יום - אחרון אחרון חביב

אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן חָבִיב

כיתוב: מטבע לשון בכל יום – אין בו מתום

אֵין בּוֹ מְתֹם

הכיתוב אורך רוח ומטבע לשון בכל יום!

אֹרֶךְ רוח

בָּטֵל בְּשִׁשִּׁים

איור מילולי: בכי תמרורים - מטבע לשון בכל יום

בְּכִי תַּמְרוּרִים

איור מילולי - בלי מצרים - מטבע לשון בכל יום

בְּלִי מְצָרִים, לְלֹא מְצָרִים

בְּעֶטְיוֹ

בעליל - מטבע לשון בכל יום

בַּעֲלִיל

בעלמא

בְּעָלְמָא

בְּעִצּוּמוֹ

בשדות הבר

בר לבב, מה לתבן את הבר, בר הכי, בר מִנַּן

בְּרֵישׁ גְּלֵי

בֵּרֵךְ עַל הַמֻּגְמָר

מטבע לשון בכל יום – ברכה לבטלה

בְּרָכָה לְבַטָּלָה

בשום שכל

בְּשׂוֹם שֶׂכֶל

דְּבָרִים בְּגוֹ

הכיתוב דג רקק - מטבע לשון בכל יום

דַּג רְקָק

תמונה מילולית - דרך כוכבו: מטבע לשון בכל יום

דָּרַךְ כּוֹכָבוֹ

טקסט הא כיצד והכיתוב מטבע לשון בכל יום

הא כיצד?

איור מילולי - הוליך שולל - מטבע לשון בכל יום

הוֹלִיךְ שׁוֹלָל

הוֹן תּוֹעָפוֹת

איור מטבע לשון "נופך"

הוֹסִיף נֹפֶךְ מִשֶּׁלּוֹ

הוצאת דיבה

הוֹצָאַת דִּבָּה

הוֹקִיר רַגְלוֹ

הָיָה לוֹ לְרוֹעֵץ, נֶהְפַּךְ לוֹ לְרוֹעֵץ

איור מילולי - היינו הך - מטבע לשון בכל יום

הַיְנוּ הָךְ

הַכְּצַעֲקָתָהּ

איור מילולי - הרהיב עוז - מטבע לשון בכל יום

הִרְהִיב עֹז

טקסט: ודוק והכיתוב מטבע לשון בכל יום

ודוק

טקסט: ויהי מה והכיתוב מטבע לשון בכל יום

ויהי מה

ותו לא

וְתוּ לָא

מטבע לשון בכל יום - חדל אישים

חֲדַל אִישִׁים

טקסט חיים ארוכים והכיתוב מטבע לשון בכל יום

חַיִּים אֲרוּכִים

איור מילולי - טבין ותקילין - מטבע לשון בכל יום

טָבִין וּתְקִילִין

יָצָא בְּשֵׁן וָעַיִן

יצא לו מוניטין - מטבע לשון בכל יום

יָצָא לוֹ מוֹנִיטִין

יצא שכרו בהפסדו - מטבע לשון בכל יום

יָצָא שְׂכָרוֹ בְּהֶפְסֵדוֹ

יצא שמו למרחוק - מטבע לשון בכל יום

יָצָא שְׁמוֹ לְמֵרָחוֹק

ירד לטמיון - מטבע לשון בכל יום

יָרַד לְטִמְיוֹן

מטבע לשון "ישב על המדוכה"

יָשַׁב עַל הַמְּדוֹכָה

יישר כוח - מטבע לשון בכל יום

יִשַּׁר כּוֹחַ

יישרו את ההדורים

יִשְּׁרוּ אֶת הַהֲדוּרִים

איור מילולי: כה לחי - מטבע לשון בכל יום

כֹּה לֶחָי

כור מחצבתו

כור מחצבתו

טקסט כחוט השני והכיתוב מטבע לשון בכל יום

כחוט השני

כי האדם עץ השדה

כי האדם עץ השדה

כְּיַד הַמֶּלֶךְ