קטגוריה: הבחנות בין מילים

10 החלטות

146 תשובות ורשימות

כּוֹבַע וְקוֹבַע

יחיד או יחידי?

נָטַע, שָׁתַל וזָרַע

סקירה וסריקה

טעה ותעה

ניזול והנזלה

זכוכית וזגוגית

תָּאֵב ותאווה

השהיה והשעיה

מִתווה ומַטווה

החיל והכיל

פיקח ופיכח

עקיפה ואכיפה

מטח ומתך

סבלנות וסובלנות

בֵּרֵךְ עַל הַמֻּגְמָר

לִבְלִי חֹק

רְשׁוּת ורָשׁוּת

מילה בסלע

חם וחמות, חותן וחותנת

בכיר ובחיר

לא ייאמן או לא יאומן?

תפל וטפל

הסטה והסתה

ניתש וניטש

תָּוֶךְ וטְוָח

כהה וקהה

מחיר ומכירה – האם יש קשר?

סופה וסערה

לביבות וסופגניות

סליחה ומחילה

החליק, התחלק ועוד

במה ובימה

לָווה והלווה, שאל והשאיל, שכר והשכיר

צום ותענית

כוס וספל

שׁ או שׂ? פשה, שידוד מערכות, חשוך, בשום שכל

הניא והניע

הניע או התניע?

בַּחַן או בֹּחַן?

שרב וחמסין

אירוע לב או אירוע לבבי?

לפני ובפני

סלסילה או סלסלה?

צולל וצוללן

קהילה וקהילייה

בלי ומבלי

מילים לחמישה־עשר בשבט: ניצה, לבנה, ציפה, גרוגרת

בין עצי הגן

שאלות ותשובות לט"ו בשבט

אפון ואפונה

הכול וכולם

נוֹכֵחַ ונוֹכָח

חקלַאי וחקלָאִי – על הסיומות ־ַאי ו־אִי

עותק והעתק

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן