קטגוריה: הבחנות בין מילים

10 החלטות

143 תשובות ורשימות

סקירה וסריקה

טעה ותעה

ניזול והנזלה

זכוכית וזגוגית

תָּאֵב ותאווה

השהיה והשעיה

מִתווה ומַטווה

החיל והכיל

פיקח ופיכח

עקיפה ואכיפה

מטח ומתך

סבלנות וסובלנות

בֵּרֵךְ עַל הַמֻּגְמָר

לִבְלִי חֹק

רְשׁוּת ורָשׁוּת

מילה בסלע

חם וחמות, חותן וחותנת

בכיר ובחיר

לא ייאמן או לא יאומן?

תפל וטפל

הסטה והסתה

ניתש וניטש

תָּוֶךְ וטְוָח

כהה וקהה

מחיר ומכירה – האם יש קשר?

סופה וסערה

לביבות וסופגניות

סליחה ומחילה

החליק, התחלק ועוד

במה ובימה

לָווה והלווה, שאל והשאיל, שכר והשכיר

צום ותענית

כוס וספל

שׁ או שׂ? פשה, שידוד מערכות, חשוך, בשום שכל

הניא והניע

הניע או התניע?

בַּחַן או בֹּחַן?

שרב וחמסין

אירוע לב או אירוע לבבי?

לפני ובפני

סלסילה או סלסלה?

צולל וצוללן

קהילה וקהילייה

בלי ומבלי

מילים לחמישה־עשר בשבט: ניצה, לבנה, ציפה, גרוגרת

בין עצי הגן

שאלות ותשובות לט"ו בשבט

אפון ואפונה

הכול וכולם

נוֹכֵחַ ונוֹכָח

חקלַאי וחקלָאִי – על הסיומות ־ַאי ו־אִי

עותק והעתק

נָעַל והנעיל

נגד וכנגד

שכם ושכמות

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? שאלו כאן