אסתר גולדנברג

תרצ"ט–תשפ"ב, 1939–2022

 • נבחרה לחברה בשנת תשס"ו
 • הייתה חברת הוועדה למילים בשימוש כללי

אסתר גולדנברג הייתה מרצה בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית. בעבודתה באקדמיה ללשון העברית שימשה שנים רבות מזכירת מערכת לשוננו והייתה חברה בוועדת השמות הממשלתית. מטעם האקדמיה הייתה יועצת הלשון של קול ישראל לשידורים לילדים ולתכניות לבתי הספר.

תחומי עיסוקה המדעי: ספרות חכמת הלשון, העברית של ימי הביניים והעברית החדשה.

מפרסומיה

 • "עיונים באגרון לרב סעדיה גאון", לשוננו לז (תשל"ג), עמ' 117–136, עמ' 275–290; לשוננו לח (תשל"ד) עמ' 78–90
 • "אופטימיסטן, אופטימיסטון ולשונו של עגנון", לשוננו לעם ל, א (תשל"ט), עמ' 21–28
 • "העברית הקדומה והעברית שלנו ומה שביניהן", לשוננו לעם לב, ו (תשמ"א), עמ' 155–166; לשוננו לעם לב, ז (תשמ"א), עמ' 200–204
 • "דוחק השיר בתורת־הלשון העברית בימי־הביניים", מחקרי לשון מוגשים לזאב בן־חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמ"ג, עמ' 117–142
 • "תורות לשון ועברית נכונה בימי הביניים", לשוננו נד (תשנ"א), עמ' 183–216
 • "'שמע' – פועל לדוגמה בלוח הנטייה של רב סעדיה גאון", לשוננו נה (תשנ"ב), עמ' 323–326
 • "הנגה"שים, מנורת החנוכה והמילון העברי", לשוננו לעם מד, א (תשנ"ג), עמ' 3–11
 • "נבחי המהבהב והמילון העברי, מאימתי הכלבלב העברי נובח 'הב הב?'", פרקים בעברית לתקופותיה – אסופת זיכרון לשושנה בהט, ירושלים תשנ"ז, עמ' 231–243
 • "דברי מבוא", לשון למודים: מהדורת צילום מכתב יד פארמה 2776, שלמה בן אבא מרי יחריי, ירושלים תשנ"ח 1998
 • "'לשוננו לעם' ב'דאר היום', שפת המדור ושפת העיתון", העברית נח, א–ב (תשס"ט–תש"ע), עמ' 27–56

רשימות באתר האקדמיה

לזכרה