אסתר גולדנברג

אסתר גולדנברג זכרה לברכה

האקדמיה ללשון העברית מתאבלת על מותה של חברת האקדמיה אסתר גולדנברג.

אסתר גולדנברג הייתה חוקרת של הלשון העברית, מורה ומרצה אהובה ועורכת לשון דגולה. היא הייתה בעלת ידע רב בעברית לרבדיה ולסגנונותיה, התמחתה בדקדוק של ימי הביניים, בהכוונת הלשון ובעריכת הלשון.

מאמריה הבולטים והחשובים ביותר בתחום תורת הלשון בימי הביניים הם 'עיונים באגרון לרב סעדיה גאון' ו'דוחק השיר בתורת הלשון העברית בימי הביניים'. שניהם מאמרים מכוננים, אשר משמשים את חוקרי הלשון והספרות כבר עשרות שנים. זאת בצד מאמרים נוספים שכתבה בתחום הלשון העברית בימי הביניים, הלשון העברית החדשה ותחומים נוספים, כגון מנהגי עדות ישראל ומאכליהן.

אסתר גולדנברג הייתה שנים רבות יועצת הלשון מטעם האקדמיה ללשון העברית של תוכניות הילדים והנוער בקול ישראל וכתבה פינות לשון שוות לכל נפש לתוכנית "רגע של עברית". וכך מספרת עליה רות אלמגור־רמון: "השדרים ויועצי הלשון רחשו לה אהבה, כבוד והערכה, למדו מפיה ושילבו בשידור את הערותיה המחכימות ואת הצעות הניסוח הנפלאות שלה. ניסוחיה ניכרים היטב עד היום בדרכם של יועצי הלשון ובקטעי הארכיון של תוכניות הנוער המושמעים לעיתים ברדיו. היא העמידה תלמידים רבים בתחום העריכה וייעוץ הלשון, הן בהרצאותיה הן במתן עצות ותשובות נדיבות שינקו מידיעותיה המעמיקות ומניסיונה הרב."

לאורך שנים ארוכות שימשה אסתר גולדנברג מזכירת המערכת של כתב העת המדעי של האקדמיה "לשוננו", ושיקעה בעבודתה זו את גישתה בעריכת הלשון. גם לאחר פרישתה מן העבודה באקדמיה המשיכה לערוך ספרים ומאמרים רבים.

יהי זכרה ברוך.

ריאיון עם ד"ר גבריאל בירנבאום, סיוון תשע"ז (יוני 2017):