איור של ילד עם שופר והכיתוב חתימה טובה

חתימה טובה או גמר חתימה טובה?

לקראת יום הכיפורים יש המאחלים חתימה טובה ויש המאחלים גמר חתימה טובה. ההבדל בין האיחולים האלה הוא בעיקר הבדל של מסורות: אצל יוצאי עדות המזרח מקובלת יותר ברכת "חתימה טובה", ואצל רוב יוצאי אשכנז – "גמר חתימה טובה" (ובראשי תיבות גמח"ט) או "גמר טוב".

בחסידות חב"ד מקפידים לאחל "חתימה טובה" עד יום הכיפורים, ואילו מיום הכיפורים ועד הושענא רבה מאחלים "גמר חתימה טובה", וכך מובא גם ברשימה ברכות וביטויי נימוס של ועד הלשון משנת תרפ"ח (1928). מנהג זה, שהוא אולי המקור לעצם האיחול "גמר חתימה טובה", מתבסס על התפיסה הקבלית שלפיה החתימה הסופית של הדין נעשית בהושענא רבה.

רבים שואלים מדוע 'גמר חתימה טובה' ולא 'גמר חתימה טוב'. תשובתנו עולה ממה שנכתב לעיל: סדר ההצטרפות הוא זה: קודם היה מטבע הלשון 'חתימה טובה' ואליו נוסף הרכיב 'גמר'.

(גמר) חתימה טובה!