החידה השבועית

בכל שבוע נציג לכם שאלה לשונית על מילים, פתגמים, מטבעות לשון ועוד.
האם תצליחו לעמוד באתגר?