עותק והעתק

המילים עותק והעתק קרובות במשמען, אך אינן זהות.

עותק (בניקוד עֹתֶק) הוא אחד מכמה דברים שווים (אקזמפלר). למשל: 'הספר נדפס באלפי עותקים', 'חמשת העותקים חתומים בחותמת המקורית'.

העתק (בניקוד הֶעְתֵּק או הֶעֱתֵק) הוא נוסח מועתק שאינו מקור, כגון תצלום של מסמך. לדוגמה: העתק של תעודת בגרות (למקרה שתאבד התעודה עצמה), העתק נאמן למקור.
כאשר מסמך נשלח לכמה נמענים – כל אחד מהם מקבל עותק. לעומת זאת כאשר מסמך נשלח למי שאינו הנמען העיקרי (למשל לממונה עליו) מדובר בהעתק.

הערות

  • בימי הביניים שימשה המילה העתק במשמעות 'תרגום'.
  • בתחום הגאולוגיה העתק הוא שבר בקרום כדור הארץ שחלה בו תזוזה של גושי סלעים זה כלפי זה. באנגלית: fault.