מאמרים מאת שולמית אליצור

יהלום בספיר: מאבני החן שבדיוואן הנגיד

העברית סד, א–ב (תשע"ז), עמ' 26–35

במאמר הכותבת עומדת על הקשר בין שיר היין של שמואל הנגיד "יָהֲלוֹם בְּסַפִּיר" ובין הדימוי הזוהר והצח כיהלום של כתיבתו.
המשך קריאה >>

צילום כתב יד ישן

"טוב מכסף קניין דעת": על תרגילי כתיבה חינוכיים ושקולים מימי הביניים

העברית סג, ג–ד (תשע"ה–תשע"ו), עמ' 146–150

מה המשותף לשלושה משפטים – מוזרים במקצת – שהתגלו בכתבי יד מן הגניזה הקהירית? בכל אחד מהם עשרים ושתיים אותיות הא"ב וחמש אותיות מנצפ"ך. האם שימשו לתלמידי בית הספר לשם לימוד הא"ב?
המשך קריאה >>