מאמרים מאת עוזי אורנן

כריכת הספר בראשית היה שפה- עוזי אורנן

בראשית היה השפה

מאת עוזי אורנן

הספר מראה לכל אורכו כי העברית שהוחייתה בסוף המאה התשע עשרה בארץ ישראל היא המשך ישיר של השפה העברית העתיקה. בפרק הראשון מתאר הספר את תהליך הפיכת העברית לשפה מדוברת, ובהמשכו מתוארים הגידול באוצר המילים והשינויים בדקדוק.
המשך קריאה >>