הדף בטעינה

מן המילון

קָרְבָּן (קורבן)


זכר; שורש קרב; נטייה קרבָּנות, קרבְּנות־
  • מַתָנה לאלוהים העולה באֵש על המזבח
  • (בהרחבה) דָבר יקר שמוַותרים עליו למטרה מקודֶשת
  • סובל באשמת אחֵרים
  • נפגע או מת בתאונה או ברֶצח וכד'
על יסוד מילון ההווה