הדף בטעינה

על המילה בֵּן

במילון

 (ללא ניקוד: בן)
מיןזכר
שורשבני
נטייהבָּנִים, בְּנֵי־

הגדרה

 • אדם ביחס להוריו
 • ילד זכר
 • ילד, נער, גבר (בעיקר צעיר) (בדגש על הבחנה מגדרית, כנגד: בַּת)
 • גיל – בצירוף מספר (לציון שנים) או ביטוי זמן, כגון 'בן שבעים', 'בן חודש'
 • רכיב ראשון בצירופים לציון תכונה, אפשרות, תפקיד, שייכות וכדומה, למשל: 'בן כפר' (כפרי), 'בן עוולה' (שעשה מעשי עוולה), 'בן תחרות' (שאפשר להתחרות בו), 'בן לוויה' (בתפקיד מלווה), 'בן שלוש קומות' (שיש בו שלוש קומות), 'בן התקופה' (ששייך לתקופה), 'בן קיבוץ' (שנולד בקיבוץ)
 • רכיב בצירוף המציין הקטנה של הרכיב השני, כגון 'בן גוון'
 • בִּן־ (בלי ניקוד: בן־) במֶשך (זמן קצר ביותר), בתוך כְּדֵי־, בעיקר בביטויים בִּן לילה, בִּן רגע; בֵּן – בַּשֵם יהושע בִּן נון

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

מטבע לשון 'בִּן־לַיְלָה'

בִּן־לַיְלָה

השימוש במילה בן בצירוף בִּן־לַיְלָה קרוב לשימושהּ לציון גיל, כמו 'בֶּן שנה' או בצירוף 'תינוק בן יומו'.
המשך קריאה >>
בשדות הבר

בר לבב, מה לתבן את הבר, בר הכי, בר מִנַּן

המילה בַּר היא בעצם ארבע מילים נפרדות: בַּר = 'נקי', בַּר = 'תבואה', בַּר = 'בן', בַּר = 'חוץ'. מובאים כאן ארבעה מטבעות לשון שבהם המילה בַּר – אחד לכל אחת מן המשמעויות.
המשך קריאה >>

בַּר במשמעות בן

ד. בַּר במשמעות בֵּן משמש בימינו בצירופי סמיכות. בנקבה בַּת־(סמכא), ברבים בְּנֵי־(מצווה) בְּנוֹת־(מזל).

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך בֵּן 1 (ולד זכר, רכיב של שם פרטי) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: , ,
שכיחות 1=4%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בֵּן 11 (ולד זכר) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בֵּן 12 (רכיב של שם פרטי) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך בֵּן ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>