נושא: כתיב מלא

מאמרים

הכתיב העברי בין עילגות לשמרנות

כתיב וניקוד

יותר מדי ומדי פעם

הכתיב המלא הרווח של הצירופים יוֹתֵר מִדַּי ומִדֵּי פַּעַם ביו"ד אחרי המ"ם – "מידי פעם" ו"יותר מידי" – הוא טעות.
המשך קריאה >>

מאמרים

מן הכתיב חסר הניקוד אל הכתיב המלא התקני

לפני כשנה פרסמה האקדמיה את כללי הכתיב המלא החדשים – כשבעים שנים לאחר שפורסמו לראשונה כללי הכתיב של ועד הלשון.
המשך קריאה >>

כתיב וניקוד

שנייה או שניה? כתיב סיומת ־ִיָּה

כתיב וניקוד

אנרגייה, אנגלייה

כתיב וניקוד

כל או כול?

כשהמילה 'כול' עומדת לעצמה – היא נכתבת בווי"ו. לדוגמה: דיברנו על הכול.
כאשר המילה 'כל' נסמכת למה שבא אחריה – היא נכתבת בלי וי"ו. לדוגמה: כל אחד.
המשך קריאה >>

מילים לועזיות

וי"ו ובי"ת בתעתיק מלועזית ובמילים לועזיות

נשאלנו מתי כותבים וי"ו ומתי כותבים בי"ת במילים לועזיות.
השאלה נוגעת לשני הגיים קרובים: v ו־w.
המשך קריאה >>

כתיב וניקוד

שירתי בצבא או שירתתי בצבא?

הודעות לעיתונות

תגובת המזכירות המדעית להערות הציבור על כללי הכתיב החדשים (סיוון תשע"ז, יוני 2017)

הודעות לעיתונות

כללי הכתיב המלא – הכללים החדשים (סיוון תשע"ז, יוני 2017)

כתיב וניקוד

ו' אחת או שתיים?

מה הצורה הנכונה

מֵרוֹץ או מֵרוּץ?

זכר ונקבה

עליך ועלייך

שגיאות נפוצות

ליהנות או להנות?

שאלות נפוצות

לומר ולאמור

כתיב וניקוד

שמות החודשים – כתיב מלא או חסר?

מה ההבדל

אוֹמן ואוּמן

כתיב וניקוד

שמות פרטיים – כתיב מלא או חסר?

אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 28

למד לשונך

למד לשונך 22