נושא: משקל מִפְעָל

מילה להכיר

מִבְדֶּה (פיקצייה)

המכנה המשותף

מוזיקה עברית

על המילים אקדמה, פעמן, מִפְעָם, תכליל, חדשיר.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

ימאות עברית

על המילים השקה, אספנה או הספנה, חיבל, מִרְתָּק, מעגנה.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

בנתיבי התחבורה

על המילים נווטן, מֶחבר, מפרד, נסועה, מַזהר.
המשך קריאה >>

מה ההבדל

מֶחְלָף ומַחְלֵף

המילים מֶחְלָף ומַחְלֵף תקניות שתיהן, אך משמעותן שונה.
המשך קריאה >>

.

מִקָּח, מֶקַח

בצד מִקָּח מותרת גם הצורה מֶקַח.