נושא: משקל מִפְעָל

מילה להכיר

מִבְדֶּה (פיקצייה)

המכנה המשותף

מוזיקה עברית: אקדמה, פעמן, מִפְעָם, תכליל

המכנה המשותף

ימאות עברית: השקה, אספנה או הספנה, חיבל, מִרְתָּק

המכנה המשותף

בנתיבי התחבורה: נווטן, מֶחבר, מפרד, נסועה, מַזהר

מה ההבדל

מֶחְלָף ומַחְלֵף

.

מִקָּח, מֶקַח

בצד מִקָּח מותרת גם הצורה מֶקַח.