אבד עליו כלח

שודר ביום 13.7.23

ספר איוב הידוע בלשונו הקשה העניק ללשוננו כמה ביטויים, ובהם 'אבד עליו כלח'. ביטוי זה איננו ברור וניתנו לו פירושים שונים, אך דווקא משום כך הוא הוליד מונח בלשני מעניין.