"מה יום מיומיים?"

שודר ביום 16.12.21

הביטוי "מה יום מיומיים" משונה למדי: הרי כוונתנו לשאול מה מיוחד ביום הזה משאר כל הימים, ולכן הגיוני יותר לשאול "מה יום מימים". ושמא זה היה הביטוי המקורי?