על עבודת המדור

מדור שפת הסימנים הישראלית (שס"י) באקדמיה ללשון העברית הוקם בעקבות קריאתו של בועז אחד העם מן המרכז הישראלי ללימודי חירשות להכרה ממסדית בחשיבות המחקר והפיתוח של שס"י. בשנת 2020 החליט שר התרבות דאז חילי טרופר להקים יחידה לשס"י תחת קורת הגג של האקדמיה ללשון העברית. להחלטתו זו ניתן תוקף בהחלטת ממשלת ישראל (החלטה 591 באותה שנה) שהתקבלה בתאריך סמלי: כ"ט בנובמבר, כ"ט בנובמבר של הקהילה החירשת.

המיזמים העיקריים של המדור

  • פיתוח מילון שס"י משודרג ומעודכן
  • פיתוח תקן חדש של תצורות היד
  • פרסום מידע וידע על שס"י באתר וברשתות החברתיות
  • יצירת סימנים חדשים במסגרת ועדת המינוח

המדור עומד בקשר עם מוסדות מחקר, גופים וארגונים הקשורים לשס"י ולקהילת החרשים, ובהם המעבדה לחקר שפת הסימנים באוניברסיטת חיפה, הקורפוס באוניברסיטת בר־אילן, הוועדה למינוח בשפת סימנים ישראלית במערכת החינוך, עמותת מעגלי שמע ועמותת אח"א.

עובדי המדור

  • יהונתן שיוביץ (ראש המדור)
  • מאור בן זאב

יועץ בלשני קבוע למדור

  • דורון לוי