סדרת הרצאות מקוונת על מסירת הלשון, תשפ"ג

ארבע הרצאות בטבת תשפ"ג (ינואר 2023)

  • מה טיבם של הקישוטים האלה שאנחנו מפזרים מסביב לאותיות בעברית?
  • איך נראו אותיות הא"ב בימי התורה, ומה חשבו על כך חז"ל?
  • איך ראוי לקרוא את הרצף הזה: לעבד עבדת עבדה ועבדת משא?
  • ובכלל, מה עשו חכמינו עם רצפים דו־משמעיים בתורה?

מערך ההשתלמויות של האקדמיה ללשון העברית הציע סדרת הרצאות על מסירת הלשון. בסדרה יכולתם לשמוע על השאלות האלה ועל קו התפר בין ביאור המקרא לחקר הלשון העברית.

בסדרה ארבע הרצאות – שתיים של פרופ שלמה נאה ושתיים של פרופ' יוסף עופר.

פרופ' שלמה נאה הוא חבר האקדמיה ופרופסור מן המניין בחוגים לתלמוד ולמחשבת ישראל באוניברסיטה העברית.

פרופ' יוסף עופר הוא סגן נשיא האקדמיה, חבר ועדת הדקדוק ופרופסור מן המניין במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר־אילן.

 

פירוט ההרצאות ומועדיהן:

על כתב התורה בדברי חז"ל / שלמה נאה
יום ראשון ח' בטבת תשפ"ג, 1 בינואר 2023, בשעה 19:00

מסורה – מה טיבה? / יוסף עופר
יום שני ט' בטבת תשפ"ג, 2 בינואר 2023, בשעה 19:00

אין אם למסורת / שלמה נאה
יום ראשון ט"ו בטבת תשפ"ג, 8 בינואר 2023, בשעה 19:00

בין פרשנות לבלשנות / יוסף עופר
יום שלישי י"ז בטבת תשפ"ג, 10 בינואר 2023, בשעה 19:00

 

 שאלות על תוכנית ההשתלמויות וההרצאות השנתית בטופס כאן.