מבוא לסמנטיקה – השתלמות מקוונת

סיוון–תמוז תשפ"ב, יוני–יולי 2022 (14 מפגשים)

אתם מתעניינים במילים ובמשמעויותיהן?
מסקרנים אתכם משפטים נרדפים המנוסחים במילים שונות?
אתם לומדים לשון עברית או בלשנות כללית?

האקדמיה ללשון העברית מציעה השתלמות מקוונת (ב"זום") בת 14 מפגשים בסמנטיקה.

המרצה: יהונתן רוסן ממן.

יהונתן הוא תלמיד לתואר שני בלשון עברית, והוא כותב את עבודת התזה שלו בתחום הסמנטיקה של העברית המקראית.

שימו לב: אפשר להירשם להשתלמות כולה, ניתן להירשם גם לזוגות מפגשים מתוך ההשתלמות (ראו תקצירים בהמשך).

להרשמה להשתלמות המלאה

מועדי ההשתלמות – ימים ג' וה', 20:00–21:30:

השבוע מפגש ראשון בשבוע
מפגש שני בשבוע
הנושא השבועי
השבוע הראשון ט"ו בסיוון תשפ"ב
14 ביוני 2022
י"ז בסיוון תשפ"ב
16 ביוני 2022
מבוא
השבוע השני כ"ב בסיוון תשפ"ב
21 ביוני 2022
כ"ד בסיוון תשפ"ב
23 ביוני 2022
גלגולי משמעות
השבוע השלישי כ"ט בסיוון תשפ"ב
28 ביוני 2022
א' בתמוז תשפ"ב
30 ביוני 2022
רכיבי משמעות
השבוע הרביעי ו' בתמוז תשפ"ב
5 ביולי 2022
ח' בתמוז תשפ"ב
7 ביולי 2022
רכיבי משמעות אוניברסליים
השבוע החמישי י"ג בתמוז תשפ"ב
12 ביולי 2022
ט"ו בתמוז תשפ"ב
14 ביולי 2022
תחביר וסמנטיקה
השבוע השישי כ' בתמוז תשפ"ב
19 ביולי 2022
כ"ב בתמוז תשפ"ב
21 ביולי 2022
תפקידים תחביריים סמנטיים
השבוע השביעי כ"ז בתמוז תשפ"ב
26 ביולי 2022
כ"ט בתמוז תשפ"ב
28 ביולי 2022
סיכום

ההשתלמות תיפתח רק אם יהיו די נרשמים.


תוכנית ההשתלמות

דוגמה 1

השבוע הראשון: מבוא

'דקה אני למטה = עוד לא החלטתי מה אני לובש ואין לי בכלל בגדים!' – כך נכתב במילון הכוונות הנסתרות שפרסמנו בפייסבוק.
אכן, פעמים רבות אנו אומרים דבר אחד ומתכוונים לדבר אחר.
אנחנו שואלים: 'דנה בבית?', במקום לומר: 'תנו לי לדבר עם דנה'.
אנחנו מבחינים בין 'מתנדבת' ל'סנג'ר'. אבל מה ההבדל ביניהם, חוץ מהמין, בעצם?
העיסוק במשמעות של מילים, של משפטים ושל מבעים הוא נחלתן של הסמנטיקה והפרגמטיקה. בשבוע הראשון של ההשתלמות נכיר את שתיהן, נראה במה נבדלת הסמנטיקה מן הפרגמטיקה, ונכיר כמה מן השאלות הבסיסיות בתחום.

להרשמה למפגשי השבוע הראשון בלבד במחיר 100 ש"ח

דוגמה 2

השבוע השני: גלגולי משמעות

משה רבנו היה מתחלחל מן הביטוי 'המשכן לאומנויות הבמה'.
בעברית שלנו פירושו – מקום שמוצגות בו יצירות שמופיעים בהן בני אדם על גבי משטח גבוה. אצלו, לעומת זאת, המילה משכן מתארת את המקום שבו שוכן ה', המילה אומנות מתארת מלאכה של חולין, שאין מקומה במשכן, והמילה במה – מקום שבו עובדים אלילים.
מה טיב השינוי הזה במשמעותן של המילים?
האם אפשר להצביע על תופעות כלליות בתחום שינויי המשמעות?
איזה ענף בבלשנות עוסק בתחום הזה?
בשבוע השני של ההשתלמות נכיר את הסמנטיקה הדיאכרונית על מושגי היסוד שלה.

להרשמה למפגשי השבוע השני בלבד במחיר 100 ש"ח

דוגמה 3

השבוע השלישי: רכיבי משמעות

בעברית מדוברת אומרים: 'נכון אימא שלי? נכון אחותה? אז בעלה!'. במילה אחת – 'דודי'. האם אפשר גם הפוך? האם 'דודי' הוא בהכרח 'בעלה של אחותה של אימי'? שמא הוא רק 'אחיו של אבי'?
ובכלל, מה היחס בין 'דוד' ל'דודה'? האם זה אותו היחס שבין 'אבא' ל'אימא'?
מה ההפך מ'איש' – 'אישה' או 'ילד'? אולי 'חיה'?
'להתבונן', 'להקשיב', 'לראות', 'לשמוע' – לאילו מילים יש משמעות משותפת?
בשבוע השלישי של ההשתלמות נלמד על רכיבי משמעות – ה'אטומים' של הסמנטיקה.

להרשמה למפגשי השבוע השלישי בלבד במחיר 100 ש"ח

דוגמה 4

השבוע הרביעי: רכיבי משמעות אוניברסליים (העמקה בנושא הקודם)

'ברוכים הבאים' – גם אתה וגם את, גם אתם, גם אתן. אבל 'ברוכות הבאות' – רק אתן, לא אתם. למה זה כך?
למה אומרים 'מה הגובה שלך' או 'כמה עמוקה הבריכה' ולא 'מה הנומך שלך' או 'כמה רדודה הבריכה'?
למה המילה 'שיער' (בזכר) מציינת הרבה יחידות של 'שערה' (בנקבה), אבל המילה 'דגה' (בנקבה) מציינת להקה שיש בה הרבה פרטים מסוג 'דג' (בזכר)?
'לא רע' – זה 'טוב'? 'בינוני'? מה לגבי 'לא טוב' – זה 'רע'?
בהרבה זוגות של הפכים אפשר להשתמש רק באחת משתי המילים כדי לתאר את כל המנעד. בהרבה זוגות של צורות, צורה אחת נחשבת בסיסית יותר, והשנייה מגוונת קצת את המשמעות. נראה, שיש בכך חוקיות החוצה שפות שונות. בשבוע הרביעי של ההשתלמות נלמד על כך, ועל המושגים 'אוניברסלים לשוניים' ו'מסומננוּת'.
ההשתתפות בשבוע זה מותנית בהשתתפות בשבוע השלישי.

להרשמה למפגשי השבוע השלישי והרביעי במחיר 180 ש"ח

דוגמה 5

השבוע החמישי: תחביר וסמנטיקה

אם אתם 'קוראים את התקציר', אפשר לומר ש'התקציר נקרא'.
אם אני 'מכרתי כרטיסים', אפשר לומר ש'הכרטיסים נמכרו'.
קל להבין שהמשפטים נרדפים – קוראים לזה פעיל וסביל: קרא (פעיל) / נקרא (סביל), מכר (פעיל) / נמכר (סביל).
אבל איך נקרא ליחס שבין המשפטים: 'מכרתי לכם כרטיסים' ו'קניתם ממני כרטיסים'? מה טיב היחס הזה: מכר / קנה?
איך נתאר את השווה והשונה במשפטים: 'הייתי בחיפה', 'נקלעתי לחיפה', 'נדדתי לחיפה'?
לפעמים ההבדל בין משפטים נרדפים נמצא בתחום הדקדוק, ולפעמים הוא כולל הבדל באוצר המילים. בשבוע החמישי של ההשתלמות נכיר מחלוקת נוקבת בתולדות הבלשנות, התחביר והסמנטיקה, שנסבה על העניין הזה.

להרשמה למפגשי השבוע החמישי בלבד במחיר 100 ש"ח

דוגמה 6

השבוע השישי: תפקידים תחביריים סמנטיים (העמקה בנושא הקודם)

כלל ראשון: 'המדריך לא נפל, הוא בודק את הקרקע מקרוב'. ההבדל הוא בתפקיד של המדריך במחזה הזה: האם הוא רק 'אביזר' באירוע, שכל מה שקורה – קורה לו, או שמא הוא גם ה'מחזאי' הקובע מה קורה?

  • נתתי לך ציור
  • הבאתי לך ציור
  • ציירתי לך ציור

הציור תמיד עובר מידי לידך. ומה לגביי? האם אני עושה את אותה הפעולה? ומה איתך? האם לך יש אותו התפקיד בכל ההתרחשויות?
'הילדה הלכה לישון', 'ההורים הרדימו את הילדה' – איזה תפקיד יש לילדה במשפט הראשון: כמו של ההורים או כמו של הילדה במשפט השני?
בשבוע השישי של ההשתלמות נתמקד בתפקידים שיש למשתתפים שונים בהתרחשויות שונות, ונראה את ההבדל בין תיאורים שונים של אותה התרחשות בכך שהם מדגישים תפקידים שונים בה.
ההשתתפות בשבוע זה מותנית בהשתתפות בשבוע החמישי.

להרשמה למפגשי השבוע החמישי והשישי במחיר 180 ש"ח

דוגמה 7

השבוע השביעי: סיכום

בשלב הזה אפשר כבר להתבונן בסמנטיקה מלמעלה ולשאול:

  • מה היחס בין התחומים השונים שלמדנו, לגישות שונות בבלשנות?
  • איך ניעזר בכלים השונים כדי לתאר משפחות של מילים נרדפות?
  • איך נגדיר את משמעותה של מילה לפי כל אחת מן הגישות?

איך נתאר את היחס בין דקדוק למשמעות לפי כל אחת מן הגישות?

* * *

מדיניות לביטול ההשתתפות לנרשמים להשתלמות המלאה:

ביטול השתתפות עד 48 שעות לפני פתיחת ההשתלמות יחייב רק ב־31 ₪ בעבור דמי ביטול. טלפון לביטול: 02-6493555

יש שאלות? לא קיבלתם קישור לפעילות? כתבו ליהונתן רוסן ממן.