הוועדה לשמות פטריות הבר בישראל

הוועדה לשמות פטריות הבר בישראל הוקמה בי"ג בסיוון תשפ"א, 24 במאי 2021, במטרה לתת שמות עבריים לפטריות הבר הנפוצות ביותר בישראל. במסגרת זו הוועדה מבקשת להסדיר ולהאחיד את השמות הנוהגים בתחום, וכן לתת שמות עבריים חדשים למינים שלא ניתן להם שם עד כה. השמות שייקבעו ישמשו את אנשי המקצוע ואת הציבור הרחב.

בוועדה חברים חוקרי פטריות, אנשי שטח מומחים בתחום פטריות הבר, מומחים בתחום הסיסטמטיקה הבוטנית ואנשי לשון.

עבודת הוועדה נסמכת על מחקרים קודמים של פרופ' ניסן בנימיני וכן על המידע העדכני הידוע היום.

לעבודתה של ועדה זו קדמה רשימה של שמות פטריות שפרסם ועד הלשון בשנת תש"ט (1949), ובה ניתנו שמות ל־15 מינים של פטריות.

חברי הוועדה

אנשי המקצוע:

  • ד"ר דליה לוינסון (יו"ר), מכון שמיר למחקר, משרד המדע ואוניברסיטת חיפה
  • ברוריה גל, מוזיאון הטבע, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' אמוץ דפני, המחלקה לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה
  • יונתן גור, מוזיאון הטבע, אוניברסיטת תל אביב
  • ד"ר עידן פרמן, המעבדה המולקולרית לפטריות מאכל, מיגל – מכון למחקר מדעי יישומי בגליל; מכללת תל חי
  • אולגה גודורובה, העמותה לפטריות בר בישראל

מטעם האקדמיה ללשון העברית:

  • אמונה אלון
  • ד"ר אורי מלמד
  • ד"ר ברק דן (יועץ)

משקיפים קבועים:

יהודית גולן, יולה וילוז'ני, אלעד גילאון, שלמה ויגודני, טל פסטמן, ניצן אילסר

מרכזת הוועדה: ויקי טפליצקי בן־סעדון