ועדות מינוח מקצועיות שפעלו בעבר

הוועדה למונחי ביטוח

הוועדה למונחי הביטוח הוקמה בשנת תשס"ג (2003) ופעלה בחסות איגוד חברות הביטוח בישראל והתאחדות חברות לביטוח חיים. הוועדה סיימה את פעילותה עם אישור המילון למונחי ביטוח בשנת תשע"ז.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי גאוגרפיה אנושית

הוועדה הכינה מילון מעודכן ועכשווי בתחום הגאוגרפיה האנושית. תחום רחב זה כולל מגוון שדות ועולמות ידע: גאוגרפיה עירונית, גאוגרפיה פוליטית, גאוגרפיה כלכלית, שימושי קרקע, נוף וסביבה, פילוסופיה ומתודולוגיה גאוגרפית ועוד.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי טכנולוגיית המידע

הוועדה למונחי טכנולוגיית המידע היא ועדת תקינה של מכון התקנים הישראלי. היא הוקמה בשנת תשל"ז (1977), ומאז היא שוקדת על הכנת סדרת התקנים הישראליים ת"י 1080 – הלוא הם רשימות של מונחי טכנולוגיית המידע. הוועדה פועלת בשיתוף פעולה עם האקדמיה ללשון העברית.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי משפט

הוועדה למונחי המשפט הוקמה בשנת תש"ן (1989). תחילה נדונו מונחי הדין הפלילי, והרשימה אושרה במליאת האקדמיה ופורסמה ברשומות ובאתר מונחי האקדמיה. בהמשך דנה הוועדה במונחי הדין האזרחי ומונחים אלו יופצו בשנת תשע"ו לביקורת הציבור.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי סוציולוגיה

הוועדה הוקמה בשנת תשנ"ג (1993) בשיתוף האגודה הסוציולוגית הישראלית, ופעלה באוניברסיטת חיפה. הוועדה קבעה מונחים בעיקר תחומים האלה הסוציולוגיה של המשפחה, הסוציולוגיה של הבריאות, סוציולוגיה של ארגונים, סוציולוגיה של קבוצות אתניות, הרעיון השיתופי, תנועות חברתיות, תאוריה סוציולוגית.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי רפואה

הוועדה למונחי רפואה קובעת מונחים במקצועות הרפואה שטרם נידונו בוועדות הקודמות לה, במטרה להעמיד חלופות עבריות לרשות המתעניינים בתחומי הרפואה.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי מדע המדינה

בקיץ תשע"ג (2013) פנה נדיר צור לאקדמיה ללשון בהצעה להכין מילון עברי למונחי מדע המדינה כדי להעמיד לרשות העוסקים בתחום חלופות עבריות למונחים הלועזיים הרווחים. בסתיו תשע"ד הוקמה הוועדה, והיא פועלת בשיתוף פעולה עם האגודה הישראלית למדע המדינה.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי אופנה

הוועדה למונחי איכות הסביבה

הוועדה למונחי איכות הסביבה הוקמה באביב תשנ"ח (1998) בשיתוף מכון התקנים הישראלי, ופעלה ביחידת העריכה וההוצאה לאור במכון התקנים. הוועדה הכינה שתי רשימות מונחים: מונחי איכות הסביבה (תשע"א) ומונחי הדברה (תשע"ג).
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי ביולוגיה

הוועדה למונחי ביולוגיה כללית כוננה בסוף שנת תשמ"ד (1984) והכינה מילון ובו כ־2,700 מונחים. הוועדה פעלה באקדמיה עד שנת תשס"ט (2009) עם אישור המילון במליאת האקדמיה.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי ספרות

הוועדה למונחי הספרות הוקמה באביב תשס"ג (2003), והכינה מילון בן שלושה פרקים: (א) הסיפורת, (ב) השירה, (ג) שירה ופיוט בימי הביניים.
המשך קריאה >>

הוועדה למונחי תחבורה ימית: כלי שיט קטנים ומעגנות

הוועדה למונחי תחבורה יבשתית

הוועדה למונחי הבנקאות ושוק ההון

הוועדה לשמות צמחי ארץ ישראל

הוועדה למונחי תקשורת ההמונים

הוועדה למונחי היין

הוועדה למונחי היין הוקמה בשנת תשס"ז (2007). בוועדה השתתפו ייננים, עיתונאים המסקרים את תחום היין ואנשי אקדמיה בתחום החקלאות המתמחים בגידול גפנים וביין, ונציגי האקדמיה ללשון העברית. הוועדה הכינה רשימה של כ־220 מונחים. המילון אושר סופית בשנת תשע"ב.
המשך קריאה >>