מחוון ומכוון

רבים פונים אל האקדמיה בשאלה באיזו מילה יש להשתמש לציון מדריך מילולי שניתן לבוחנים  לצורך בדיקת מבחנים או לתלמידים לצורך כתיבת עבודה וכדומה – 'מכוון' או 'מחוון'.

האקדמיה לא עסקה בעניין זה, וממילא לא קבעה מונח. נבדוק אפוא מה פירוש המילים 'מחוון' ו'מכוון', ואם הן מתאימות גם לשימוש המושאל בהן כ'מדריך מילולי'.

המילה מַחְוָן היא החלופה העברית של אינדיקטור. היא נוצרה מצורת הבינוני מַחְוֶה בתוספת הסיומת ־ָן. הפועל הֶחְוָה או הֶחֱוָה משמעו הבעת סימן, לרוב לא מילולי, כגון 'החווה בידו'. 'לוח מחוונים' (דשבורד) ברכב או במטוס וכדומה נותן מידע על המהירות, חום המנוע, כמות הדלק ועוד באמצעות מחוגים ושעונים המצביעים על מידות וכמויות.

המילה מִכְוָן מן השורש כו"ן שקולה במשקל מִפְעָל, דוגמת מִכְתָּב, מִשְׁעָן. המונח מִכְוָן נקבע במילוני האקדמיה המקצועיים כחלופה למונח orientation. הוא מציין את כיוונם של עצמים במרחב ביחס לעצמים אחרים. כך למשל המונח 'מִכוון בניין' עניינו הוא אופן הצבת הבניין במרחב וקביעת כיווני הפתחים שלו ביחס לכיווני הרוחות ולאור הטבעי ובהתחשב באקלים ובמזג האוויר. בצבא מִכוון הוא גם מצב הכַּוונת בכלי ירייה שכֻּוון לפגוע במטרה (באנגלית aim).

מבחינה לשונית יש היגיון בשימוש המושאל בשתי המילים: מַחוון עשוי לשמש בהקשר של עבודות ומבחנים כשעון מהירות או מדחום ברכב המספק מידע על המהירות והחום הנתונים לעומת  המהירות התקנית והחום התקני. מִכוָון עשוי לכוון את הבוחנים כיצד לקבוע את הציון. כך או כך מדובר בשימוש מושאל. ואולם יש לתת את הדעת שהגיית המ"ם בפתח מחייבת את הכתיב בחי"ת מחוון, ואילו הכתיב בכ"ף מחייב את ניקוד המ"ם בחיריק: מִכוָון.

 

נעיר כי במינוח המקצועי נקבע גם המונח מַכְוֵן מן השורש כו"ן במשקל המכשירים מַפְעֵל, כנגד tuner או director. במַקלט רדיו או טלוויזיה מַכוון (tuner) הוא הֶתקן שנועד לברור את התדר המבוקש ולכוון במדויק את קליטתו. בהקשר אחר מַכוון הוא מערך משושות (אנטנות) שתפקידן לסייע במציאת מקומו ומסלול תנועתו של מכשיר תקשורת, כגון טלפון נייד או מכשיר קשר (director).