סדנה לשיפור הטקסט המשפטי, טבת תשפ"א

סדנה מקוונת בארבעה מפגשים

"ככל שהמסמכים שנכתבים על ידכם, לרבות אך לא רק חוזים, כתבי טענות, פסקי דין, הינם ארוכים, מסורבלים ובלתי מובנים, מקומכם איתנו".

הנושאים שעסקנו בהם בסדנה:

  • דרכים לניסוח טקסט משפטי בהיר, תמציתי וידידותי;
  • תקניות הטקסט – לימוד פרקי ניסוח, כתיב ופיסוק והכרת כלי עבודה.

בסדנה נלמדו פרקי ניסוח אחדים והם תורגלו בטקסטים משפטיים.

הנחתה ד"ר אורלי אלבק.

ארבעת המפגשים התקיימו בתאריכים האלה (בשעות 20:00–21:30):
ו' בטבת תשפ"א, 21 בדצמבר 2020
ח' בטבת תשפ"א, 23 בדצמבר 2020
י"ג בטבת תשפ"א, 28 בדצמבר 2020
ט"ו בטבת תשפ"א, 30 בדצמבר 2020.