סדנה לשיפור הטקסט המשפטי, טבת תשפ"א

סדנה מקוונת בארבעה מפגשים

"ככל שהמסמכים שנכתבים על ידכם, לרבות אך לא רק חוזים, כתבי טענות, פסקי דין, הינם ארוכים, מסורבלים ובלתי מובנים, מקומכם איתנו".

הירשמו לסדנה בת ארבעה מפגשים לשיפור הטקסט המשפטי ובה:

  • דרכים לניסוח טקסט משפטי בהיר, תמציתי וידידותי;
  • תקניות הטקסט – לימוד פרקי ניסוח, כתיב ופיסוק והכרת כלי עבודה.

בסדנה נלמד פרקי ניסוח אחדים ונתרגל אותם בטקסטים משפטיים.

הנחתה ד"ר אורלי אלבק.

התאריכים:

יום שני, ו' בטבת תשפ"א (21 בדצמבר, 2020)
יום רביעי, ח' בטבת תשפ"א (23 בדצמבר, 2020)
יום שני, י"ג בטבת תשפ"א (28 בדצמבר, 2020)
יום רביעי, ט"ו בטבת תשפ"א (30 בדצמבר, 2020)

כל המפגשים מ־20:00 עד 21:30

יש שאלות? כתבו לד"ר אורלי אלבק.