נשיאי האקדמיה

בראש האקדמיה עומד נשיא האקדמיה ולצידו סגן הנשיא. נשיא האקדמיה אחראי לפני מליאת האקדמיה לכל פעולות האקדמיה ולדרכי עבודתה ומייצג את האקדמיה כלפי חוץ.

ואלו נשיאי האקדמיה ללשון העברית מאז הקמתה:

נפתלי הרץ טור־סיני

נשיא בשנים
תשי”ד–תשל”ד
1953–1973

זאב בן־חיים

נשיא בשנים
תשל”ד–תשמ”א
1973–1981

יהושע בלאו

נשיא בשנים
תשמ”א–תשנ”ג
1981–1993

משה בר־אשר

נשיא בשנים
תשנ”ג–תשפ”ב
1993–2022

אהרן ממן

נשיא למן שנת
תשפ”ג
2022