נפתלי הרץ טור־סיני

תרמ"ז–תשל"ד, 1886–1973

 • חבר האקדמיה ונשיאה משנת תשי"ד
 • חבר ועד הלשון משנת תרע"א

נפתלי הרץ טור־סיני (טורטשינר) נולד בלמברג שבגליציה. בילדותו עבר לווינה, ושם גדל ונתחנך. הוא למד בבית המדרש לרבנים בווינה ובאוניברסיטת וינה והוכתר בתואר דוקטור בבלשנות שמית בתרס"ט. חיבורו על "חשבונות המקדש של בבל העתיקה" היה לציון דרך חשוב בתולדות האשורולוגיה. בשנים תר"ע–תרע"ב הוא לימד בגימנסיה העברית בירושלים, ובשנת תרע"ב נבחר לוועד הלשון העברית.

מתרע"ג הוא לימד באוניברסיטת וינה לשונות שמיות ועברית, ובתרע"ט החל ללמד בבית המדרש הגבוה לחכמת ישראל בברלין. בתרצ"ג עלה לארץ ישראל, ובתרצ"ד החל ללמד בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית בירושלים בקתדרה ע"ש ח"נ ביאליק שנוסדה באותה העת. בשנים תרצ"ד–תשי"ד ערך טור־סיני את "לשוננו". משנת תרצ"ד הוא נמנה עם חברי הוועד המנהל של ועד הלשון העברית. בתרצ"ו שימש ממלא מקום נשיא ועד הלשון.

משנת תש"א שימש טור־סיני נשיא ועד הלשון העברית לצידו של פרופ' יוסף קלוזנר. בתשי"ד, עם ייסודה של האקדמיה, נבחר לנשיאה הראשון והחזיק במשרתו זו עד לפטירתו בתשל"ד.

הוא פרסם למעלה מארבע מאות ושבעים פרסומים מדעיים, ספרים, מאמרים ותרגומים וערך כתבי עת.

מפרסומיו

 • "אל־תקרי", אשכול, אנציקלופדיה ישראלית, כרך ב, ברלין וירושלים 1929–1932, עמ' 376–386
 • "פרקי לשון לעם – מילים שאולות בלשוננו", לשוננו ח (תרצ"ז), עמ' 99–109
 • "מילים שאולות בלשוננו", לשוננו ט (תרצ"ח), עמ' 5–30
 • "מנצפ"ך צופים אמרום. תולדות האותיות מנצפ"ך וחשיבותן לקורות נוסח המקרא", לשוננו י (תרצ"ט), עמ' 98–118
 • תעודות לכיש: מכתבים מימי ירמיהו הנביא, ירושלים ת"ש
 • השלמת "מלון הלשון העברית הישנה והחדשה" אליעזר בן־יהודה, כרכים י–טז, ירושלים 1944–1959, ועריכת "המבוא הגדול", 1940
 • הלשון והספר, כרך הלשון, ירושלים תש"ח; הלשון והספר, כרך הספר, ירושלים תשי"א
 • "אלפבית", אנציקלופדיה מקראית, א, ירושלים תשט"ו, עמ' 372–415
 • "ארמית, השפעת הארמית על העברית של המקרא", אנציקלופדיה מקראית, א, ירושלים תשט"ו, עמ' 593–595
 • "מתחיית הלשון העברית ובעיותיה", לשוננו יז (תשי"א), עמ' 29–36

רשומות באתר האקדמיה