אהרן ממן

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשנ"ח
 • נבחר לחבר בשנת תשס"ג
 • נבחר לסגן־נשיא בשנת תש"ע

אהרן ממן נולד בי"ח במרחשוון תש"ח (1947) בעיירה רישׁ שבמחוז תאפילאלת במרוקו, ועלה ארצה בתשכ"ד. הוא למד באוניברסיטה העברית בירושלים לשון עברית ושפה וספרות ערבית. הוא סיים בתשמ"ד את עבודת הדוקטור בלשון עברית "השוואת אוצר המלים של העברית לערבית ולארמית בחיבורי הבלשנות העברית למן רס"ג (ראשית המאה הי') ועד אבן ברון (ראשית המאה הי"ב)".

ממן הוא פרופסור חבר בחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית. הוא שימש ראש החוג ללשון העברית, והוא המנהל המדעי של מפעל מסורות הלשון ומפעל ספרות חכמת הלשון העברית. בשנת תשנ"ג קיבל מלגת פולברייט להשתלמות בארצות-הברית.

ממן הוא חתן פרס גאון לתשע"ב בחקר יהדות צפון אפריקה.

תחומי עיסוקו המדעי: חכמת הלשון העברית בימי הביניים, העברית בתקופת הביניים ובייחוד לשונם של הקראים, הערבית היהודית בימי הביניים ובעת החדשה והמרכיב העברי בלשונות היהודים.

ממן פרסם שני ספרים ועשרות מאמרים מדעיים בכתבי עת בארץ ובחוץ לארץ.

מפרסומיו

 • כתבי היד וקטעי הגניזה בחכמת הלשון השמורים בבית המדרש לרבנים בניו יורק, ירושלים תשס"ד
 • "מסורת הלשון העברית של יהודי תיטואן (צפון-מרוקו) בקריאתם במקרא ובמשנה : פרקים בתורת ההגה", מסורות א (תשמ"ד), עמ' 120-51
 • "לזיהויו של המרכיב העברי במוגרבית-יהודית", מסורות ג–ד (תשמ"ט), עמ' 201-171
 • "הקראים ולשון חז"ל: נוסח המובאות ושימוש הלשון", לשוננו נה (תשנ"א), עמ' 221–268
 • "שרידי מילון 'כתאב אלחאוי' לרב האיי גאון מאוספי אדלר וטיילור-שכטר", תרב"ן סט (תש"ס), עמ' 421-341
 • "האל"ף-בי"ת כמסגרת מנימוטכנית להרצאה הדקדוקית: מבוא לחלק ג של 'אלכתאב אלמשתמל' לאבו אלפרג' הרון", מחקרים בלשון ח (תשס"א), עמ' 139-95
 • אהרן ממן ואפרים בן־פורת, כִּתַאבּ אַלנֻּתַף: פירושו הדקדוקי של ר' יהודה חיוג' לספרי נביאים בעיבוד עלי בן סלימן, ירושלים תשע"ב
 • Comparative Semitic Philology in the Middle-Ages: from Saadia Gaon to Ibn Barun (10th-12th Centuries), Leiden 2004

רשימות באתר האקדמיה

 • בחירות לחברים יועצים (א' ממן), אקדם 13, עמ' 1
 • בחירות לחברים (א' ממן), אקדם 23, עמ' 2
 • פרס האקדמיה ללשון העברית על שם רוברט ומישל אסרף (לפרופ' אהרן ממן ולפרופ' אלישע קימרון), אקדם 38, עמ' 1
 • בחירות באקדמיה (א' ממן – סגן הנשיא), אקדם 40, עמ' 1
 • ספר דקדוק אבוד מימי הביניים ותעלומת אבן ישוש, אקדם 43, עמ' 6