חילופי חולם (חסר) וקמץ

לשוננו לעם מב, א (תשנ"א), עמ' 12–17

לקריאת המאמר

בעברית הנוהגת היום הקמץ נהגה a, וזהו 'קמץ גדול', ויש קמץ הנהגה o והוא מכונה 'קמץ קטן'. קמץ קטן מקורו חולם, כגון שָׁרְשׁוֹ שיסודו שֹׁרֶשׁ.

המחבר מראה במאמרו שברוב רובם של המקרים במקרא קמץ שביסודו חולם (חסר) הוא קמץ קטן ורק במילים מעטות קמץ שמקורו בחולם (חסר) הוא קמץ גדול.