חילופי חולם (חסר) וקמץ

מאת: ישראל בן־דוד

לשוננו לעם מב, א (תשנ"א), עמ' 12–17

לקריאת המאמר