הוועדה למונחי איכות הסביבה (תשנ"ח–תשע"ג, 1998–2012)

הוועדה למונחי איכות הסביבה הוקמה באביב תשנ"ח (1998) בשיתוף מכון התקנים הישראלי, ופעלה ביחידת העריכה וההוצאה לאור במכון התקנים.

חברי הוועדה

הרכב הקבע
נצן איל
(יו"ר), ארנה ברגרזון, ראובן (רובי) גלעד, מיכאל זיס, בלהה נחמן, ז'אן קוך; נציגת האקדמיה מלכה זמלי.
מרכזות הוועדה מטעם מכון התקנים: אורה ראובן (תשנ"ח); חסיה גדיאלאירית גיל־עד (מתשס"ה)

כל חברי הוועדה לאורך השנים ושיוכם המוסדי

 • ד"ר עזרא נוריאל ז"ל (נפטר בשנת תשס"ו)
 • ד"ר נצן איל, מרכז נושא איכות הסביבה במכון התקנים (משנת תשס"ז)
 • פרופ' הודי בניהו, אוניברסיטת תל אביב (עד תשס"א)
 • פרופ' מיכאל זיס, יועץ בין־לאומי לבריאות ולהנדסת סביבה
 • בלהה נחמן, תכניות לימודים במדעי הטבע, משרד החינוך
 • פרופ' ארזה צ'רצ'מן, הטכניון (עד תשס"ג)
 • ד"ר דב קרן ז"ל, מכון התקנים (תשנ"ח)
 • תמר בן־ישעיה־שנקל (עד תשס"ה), המשרד להגנת הסביבה
 • ד"ר ארנה ברגרזון, סגנית המדען הראשי במשרד להגנת הסביבה
 • ראובן (רובי) גלעד, מרכז מידע, האגף לחומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה
 • בני פירסט, אשכול מדיניות ותכנון, המשרד להגנת הסביבה
 • ד"ר אילה תמרי, לשעבר מנהלת היחידה לאיכות הסביבה במשרד לתשתיות לאומיות (עד תשס"א)
 • דורון פלדמן, לשעבר מנהל היחידה לאיכות הסביבה במשרד לתשתיות לאומיות (עד תשס"ג)
 • דוד שוגרמן, לשעבר מנהל היחידה לאיכות הסביבה במשרד לתשתיות לאומיות
 • ד"ר ז'אן קוך, ראש תחום הגנה מקרינה, ממ"ג נחל שורק
 • פרופ' יעקב תדמור ז"ל, ממ"ג נחל שורק (תשס"ד–תשס"ו).

מן האקדמיה ללשון העברית:

 • פרופ' שרגא אירמאי ז"ל (חבר כתב)
 • מלכה זמלי, המזכירות המדעית
 • פרופ' משה פלורנטין (תשס"א, תשס"ג–תשס"ד)
 • פרופ' אורה שורצולד (תשס"ה–תשס"ז)
 • פרופ' אורי שמעוני (חבר כתב)

השתתפו גם אנה ליובומירסקי ורון אירמאי (עד תש"ס) מן הלשכה למינוח טכנולוגי המשותפת לאקדמיה ולטכניון.

יעצו לוועדה בנושאים שונים: אילן סתר, השירות המטאורולוגי; פרופ' פינחס אלפרט, אוניברסיטת תל אביב; מן המשרד להגנת הסביבה: ד"ר סטיליאן גלברג וחנה סטריק, תחום הרעש; אביבה טרכטמן, אגף איכות אוויר; ד"ר שלמה קפואה, אגף אגרואקולוגיה (תשס"א–תשס"ב).

על עבודת הוועדה

מצע עיקרי לעבודת הוועדה שימשו פרקים מתוך "מונחי הנדסה סביבתית" – טיוטה שהכינה הלשכה למינוח טכנולוגי בטכניון. הפרקים שנדונו הם: אקולוגיה, פסולת, אטמוספרה ואקלים כולל איכות אוויר. נוסף על כך קבעה הוועדה מונחים בתחומים האלה: אקולוגיה, אקולוגיה חקלאית, איכות מים, אנרגייה, מדיניות סביבתית, מעבדה וחומרים, קרינה, רעש, כבאות והצלה. כמו כן נקבעו מונחים שונים בעקבות פניות הציבור.

בשנת תשס"ט (2009) סיימה הוועדה את קריאת המונחים ופרסמה את המונחים לביקורת הציבור במרשתת. ההערות שהתקבלו נדונו בוועדה בשנים תש"ע ותשע"א (2010–2011). לקראת הגשת הרשימה לאישור במוסדות האקדמיה מוינו המונחים לתחומיהם, עודכנו ותוקנו מונחים בהתייעצות עם אנשי המקצוע בוועדה, ונוספו מונחים שהתברר שיש בהם שימוש בקרב העוסקים באיכות הסביבה.

רשימת מונחי איכות הסביבה ובה כאלף מונחים נדונה בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה בישיבותיה בשנת תשע"א (2011). הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ביום ד' בסיוון תשע"א, 6 ביוני 2011 (בישיבה שכא).

כמה מונחים שנותרו בצריך עיון ומונחים שהגיעו אל האקדמיה לאחר סיום העבודה הסדירה של הוועדה הועברו לרשימה משלימה. רשימה זו נדונה בוועדת המינוח המרכזית בשנת תשע"ג (2013), ואושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית ביום א' בכסלו תשע"ד, 4 בנובמבר 2013 (ישיבה שלג).

תת־הוועדה למונחי הדברה

על מונחי ההדברה שקדה תת־ועדה של הוועדה למונחי איכות הסביבה בשנים תשס"ו–תשע"ב (2006–2012).

חבריה: ד"ר נצן איל (יו"ר הוועדה); ד"ר ארנה ברגרזוןראובן (רובי) גלעד, פרופ' מיכאל זיסבלהה נחמן. היועצים המקצועיים: ד"ר שמואל מורן (חולייתנים מזיקים – ייעוץ והדרכה); ד"ר ארנה מצנר (ראש תחום מדע, לשכת מדען, המשרד להגנת הסביבה); ד"ר אורי שלום (מנהל אגף בקרת חומרי הדברה ומזיקים, המשרד להגנת סביבה). מן האקדמיה ללשון העברית: מלכה זמלי, פרופ' אורה שורצולד. הרכזת: אירית גיל־עד.

המצע העיקרי למונחי ההדברה נלקח ממילונים של גופים שונים, ובהם International Union of Pure and Applied Chemistry (קיצורו IUPAC), וכן Organization for Economic Co-Operation and Development. את המונחים ריכז ומיין ד"ר אורי שלום. כן נידונו מונחים שהביאו היועצים המקצועיים בוועדה.

לקראת הגשת הרשימה לאישור מוסדות האקדמיה פעלה ועדה בהרכב מצומצם: ד"ר א' שלום, ד"ר ש' מורן ומ' זמלי. הוכנה הרשימה הסופית, והיא הופצה לאנשי מקצוע וחברי האקדמיה בשנת תשע"ב (2011) לצורך הערות. הוועדה דנה בהערות שהתקבלו והכינה את הרשימה לאישור בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה ואחר כך לאישור המליאה.

רשימה מונחי ההדברה אושרה במליאת האקדמיה ביום כ"ז במרחשוון תשע"ג, 12 בנובמבר 2012 (ישיבה שכח).

המילון למונחי איכות הסביבה ורשימת מונחי ההדברה מפורסמים באתר מונחי האקדמיה.