דו־קרב ברבים

נשאלנו מה צורת הרבים של דּוּ־קְרָב – דּוּ־קְרָבוֹת או דּוּ־קְרָבִים?

האקדמיה לא דנה בריבויו של הצירוף הזה, אך הצורה המתבקשת היא דּוּ־קְרָבוֹת על דרך צורת הרבים של קְרָב – קְרָבוֹת.

ריבוים של צירופים בעלי תחילית כמו דּוּ הוא בריבוי המילה השנייה על פי צורת הרבים הרגילה שלה. כך למשל:

  • דו־תנועה > דו־תנועות
  • דו־קוטב > דו־קטבים
  • דו־שְׁבועון > דו־שְׁבועונים
  • תת־ועדה > תת־וְעָדות (או תתי־וְעָדות).