איור מילולי אם או עם?

אם ועם

אִם במקום עִם, עִם במקום אִם – זה בכלל לא מתאים!

רבים מתבלבלים בכתיבתם בין מילת היחס עִם למילת הקישור אִם.
יש המחליפים ביניהן בהיסח הדעת – טעות הדומה לכתיבת 'לא' במקום 'לו', 'היא הגיע' במקום 'היא הגיעה', 'עיקב' במקום 'עיכב' ועוד.

לכותבים כך נוכל רק לייעץ לקרוא שנית את מה שכתבו לפני ששולחים בפומבי או בפרטי – עצה שטובה לכל פליטת קולמוס או דיבור.

לזקוקים בכל זאת לריענון בהבחנה בין אִם לעִם נאמר זאת:

עִם היא מילת יחס שעניינה שיתוף, הימצאות יחד או עשייה יחד. למשל: 'לדבר עם חבר', 'טיול עם הכלב", 'לגור עם', 'לריב עם', 'להתכתב עם' וכיוצא בהם. סימן המסייע לזכור זאת הוא צורת האות עי"ן בכתב הרהוט (הכתב העגול) – צורה הדומה לשילוב ידיים.

לעומת זאת אִם היא מילת קישור המציינת לרוב תנאי: 'אם תלמד תצליח', 'אם אין אני לי מי לי'. תפקיד נוסף שלה הוא בשאלת כן–לא עקיפה, כגון "לא ידעתי אם תבוא".

דוגמאות לכתיב הנכון של כמה ביטויים שיש רבים שמתבלבלים בהם בכתיבה:

  • עם: עם זאת, עם הזמן, ובמשלב דיבורי: מה עם זה (כמו: מה איתך?)
  • אם: אם כי, אם כן, אם כך.