יצא לאור הכרך הראשון של המשנה על פי כתב יד קאופמן (אב תשע"ז, אוגוסט 2017)

נשיא האקדמיה ללשון פרופ' משה בר־אשר: לאחר למעלה ממאה שנות מחקר של כתב היד המנוקד החשוב ביותר של המשנה, אנחנו מוציאים מהדורה מודפסת שלו ובעתיד גם מהדורה דיגיטלית.

כתב יד קאופמן הוא הנציג השלם והמובהק ביותר של מסורת הנוסח הארץ ישראלי של המשנה, והוא משקף את נוסח המשנה כפי שהתפתח בארץ ישראל לאחר חתימתו בידי רבי יהודה הנשיא בתחילת המאה השלישית לסה"נ.

כ־700 שנים מאוחר יותר, בערך בשנת 1050, הועתקו ששת סדרי המשנה באיטליה, והעתקה זו נחשבת לכתב היד העתיק והמשובח ביותר של המשנה. כתב היד כולל ניקוד מלא שנוסף לו בידי נקדן במועד מאוחר יותר במהלך המאה ה־11 בצפון איטליה. ניקוד כתב היד תורם תרומה חשובה להבנת מערכת התנועות והתפתחות הניקוד.

בסוף המאה ה־19 רכש את כתב היד מלומד יהודי בשם דוד קאופמן, וכתב היד קרוי על שמו. קאופמן לימד בבית המדרש לרבנים בבודפשט, ולאחר מותו ב־1899 עברו כל כתבי היד שאסף לספריית האקדמיה למדעים בבודפשט, ובהם גם כתב היד של המשנה. למעלה מ־130 שנים עומד כתב יד חשוב זה במרכז חקר לשון חז"ל בהיותו המקור הבכיר והמייצג ביותר של לשון חכמים בארץ ישראל, אך החוקרים והמתעניינים נאלצים להסתפק בתצלומים שלו.

לדברי פרופ' בר־אשר, כבר לפני שנים הביעו בפניו חוקרי המשנה ובלשנים משאלה לפרסם מהדורה מודפסת של כתב היד שתקל עליהם את השימוש בו במלוא נתוניו.

האקדמיה ללשון העברית החליטה אפוא להוציא לאור בדפוס את המשנה על פי כתב יד קאופמן. עתה הושלמה הוצאתם לאור של סדר זרעים ומועד. במהדורה מובא נוסח המשנה של סופר כתב היד בציון כל הגהותיו, עם העתקה מדויקת ומדוקדקת של הניקוד אשר נוסף לו, כאמור, בזמן מאוחר יותר. לכרך זה הוקדם מבוא קצר מאת נשיא האקדמיה ללשון פרופ' משה בר־אשר.

כעת יעמוד כתב היד במהדורה קריאה לכל העוסקים במשנה ובלשונה – חוקרים ומורים, תלמידים ולומדי משנה.

פרופ' בר־אשר מציין כי בהכנת המהדורה החלו לעסוק עובדי המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון כבר בתחילת שנות השישים של המאה העשרים. "לאחר למעלה מחמישים שנות עבודה ומחקר על כתב יד חשוב זה אנחנו מוציאים תחת ידינו מהדורה מודפסת ובעתיד גם מהדורה דיגיטלית של כתב היד המנוקד החשוב ביותר של המשנה. בכך אנו מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור המתעניינים את האפשרות ללמוד ולהעמיק בחקר הלשון בכלל ובחקר לשון חז"ל בפרט", אומר נשיא האקדמיה ללשון העברית.