מונחי טכנולוגיית המידע שאושרו בשנת תשע"ה

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך - התשע"ז 2016