סטיבן ד' פראד

 • נבחר לחבר כבוד בשנת תשע"ב

סטיבן ד' פראד הוא פרופסור להיסטוריה של היהדות במחלקה למדע הדתות ובתכנית ללימודי יהדות באוניברסיטת יֵל בארצות הברית.

בשנת 1980 קיבל תואר דוקטור בלימודים בתר־מקראיים מאוניברסיטת פנסילבניה. לסגל האקדמי של אוניברסיטת יל הצטרף בשנת 1979, ובשנת 1989 מונה לפרופסור מן המניין. פרופ' פראד עמד שם בראש המחלקה למדע הדתות ובראש התכנית ללימודי יהדות.

פראד זכה במלגות ובפרסים רבים. בין היתר היה עמית "מורס" (Morse) באוניברסיטת יל, עמית קרן הזיכרון ע"ש סיימון גוגנהיים ועמית במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא קיבל מענקי מחקר מקרנות רבות, ובהן קרן הזיכרון לתרבות יהודית והחברה הפילוסופית האמריקנית. בשנת 1992 זכה בפרס הספר היהודי הלאומי על ספרו "From Tradition to Commentary", ובשנת 2011 נבחר לאקדמיה האמריקנית למדעי היהדות.

פרופ' פראד חבר בוועדות פרסומים, ובהן ה־Yale Judaica Series ו־Yale University Press. הוא אף חבר מערכת בכמה כתבי עת, ובהם Journal of Biblical Literature ו־ Religious Compass.

מפרסומיו

 • Enosh and His Generation: Pre-Israelite Hero and History in Post-Biblical Interpretation, Scholars Press, 1984.
 • From Tradition to Commentary: Torah and its Interpretation in the Midrash Sifre to Deuteronomy, State University of New York Press, 1991.
 • Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages, Leiden: Brill, 2011.
 • Rabbinic Perspectives: Rabbinic Literature and the Dead Sea Scrolls, Leiden: Brill, 2006 [co-editor].
 • Studies in the History and Culture of North American Jewry: Proceedings of the Symposium at Yale University, April 25, 2010, 2 vols. (English and Hebrew), Jerusalem: The Center for Jewish Languages and Literatures, Hebrew University; The Program in Judaic Studies, Yale University, 2011. [co-editor].
 • “Local Jewish Leadership in Roman Palestine: The Case of the Parnas in Early Rabbinic Sources in Light of Extra-Rabbinic Evidence.” In Halakhah in Light of Epigraphy, ed. Albert I. Baumgarten, Hanan Eshel, Ranon Katzoff, and Shani Tzoref, 155-73. Journal of Ancient Judaism Supplements 3. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011.
 • “Anonymity and Redaction in Legal Midrash: A Preliminary Probe.” In
 • מלאכת מחשבת: מחקרים בהתהוות ועריכת הספרות התלמודית (Melekhet Mahshevet: Studies in the Redaction and Development of Talmudic Literature), ed. Aaron Amit and Aharon Shemesh, 9*-29*. Ramat-Gan, Israel: Bar-Ilan University Press, 2011.
 • עירוב לשונות ורב־לשוניות בארץ ישראל בעת העתיקה׃ ממצאים ספרותיים ואפיגרפיים” ”. Leshonenu 73 (2011): 273-307.
 • “Before and After Babel: Linguistic Exceptionalism and Pluralism in Early Rabbinic Literature.”Dinיe Israel 28 
 • (2011): 31*-68*.