אהרן בר־אדון

תרפ"ג–תשפ"ב, 1923–2021

פרופ' אהרן בר אדון

נבחר לחבר־כבוד בשנת תשס"ט.

אהרן בר־אדון שימש שנים רבות פרופסור לעברית באוניברסיטת אוסטין שבמדינת טקסס בארצות הברית. בראשית שנות המדינה הוא פרסם מחקר חלוצי על העברית שבפי הילדים.

בר־אדון עסק בהעברית שבפי הילדים בראשית שנות המדינה, בעברית שבפי בני המושבות בגליל בראשית המאה העשרים, וביצירתו של ש"י עגנון ותחיית העברית.

ראו עוד:
"שיחות עם עגנון על חברה ולשון" בעריכת פרופ' בר־אדון