הוועדה למונחי בריאות הציבור

הוועדה למונחי בריאות הציבור הוקמה בשנת תשע"ד (2013) ביוזמת ד"ר מילכה דונחין לשם הסדרת המינוח העברי בתחום בריאות הציבור. הוועדה עוסקת במונחי אפידמיולוגיה ובמגוון מונחים בבריאות הציבור בנושאים כגון תזונה, פעילות גופנית, מניעת תחלואה, בריאות בקהילה ועוד.

בשנת תשפ"א השלימה הוועדה את רשימת מונחי האפידמיולוגיה; הרשימה הוגשה למליאת האקדמיה בי"ב בשבט תשפ"א ואושרה בה.
לרשימת המונחים באתר המונחים של האקדמיה

בד בבד הוועדה פועלת להשלמת הרשימה הכללית שהכינה. רשימת המונחים נשלחה בתחילת שנת תשפ"ב לאנשי מקצוע ולחברי האקדמיה לשם קבלת הערות. הוועדה דנה בהערות ומתעתדת להגיש את הרשימה במהלך השנה לאישור במוסדות האקדמיה.

חברי הוועדה

אנשי המקצוע:

  • ד"ר מילכה דונחין (יו"ר), ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה
  • פרופ' רחלי דנקנר, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, מסונף לביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב
  • פרופ' אלכס לבנטל, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים, משרד הבריאות (תשע"ד–תשע"ה)
  • פרופ' ורדה סוסקולני, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר־אילן
  • פרופ' משה פולק, האוניברסיטה העברית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (השתתף בדיוני הוועדה במונחי חקר הבריאות באוכלוסייה [אפידמיולוגיה])
  • פרופ' ליטל קינן־בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"ם), משרד הבריאות, וחברת סגל בביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
  • ד"ר רז דקל, יו"ר איגוד הרופאים התעסוקתיים (משנת תשפ"א)

 מן האקדמיה ללשון העברית: פרופ' יהודית הנשקה.

מרכזות הוועדה מן המזכירות המדעית של האקדמיה: ד"ר טובה שטראוס שרברין (עד אמצע שנת תש"ף); רונית גדיש (מאמצע שנת תש"ף)