הוועדה למונחי בריאות הציבור

הוועדה למונחי בריאות הציבור הוקמה בשנת תשע"ד (2013) ביוזמת ד"ר מילכה דונחין לשם הסדרת המינוח העברי בתחום בריאות הציבור. הוועדה עסקה במונחי אפידמיולוגיה, במונחים כללים בבריאות הציבור, בקידום הבריאות, במונחי תזונה, פעילות גופנית, מניעת תחלואה, בריאות בקהילה ועוד.

בשנת תשפ"א השלימה הוועדה את הכנת רשימת מונחי האפידמיולוגיה.
רשימת מונחי האפידמיולוגיה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בי"ב בשבט תשפ"א, 21 בינואר 2021 (ישיבה שסט).
למונחי האפידמיולוגיה באתר המונחים של האקדמיה

בשנת תשפ"ב סיימה הוועדה להכין את רשימת המונחים הכללית . הרשימה נשלחה בתחילת השנה לאנשי מקצוע ולחברי האקדמיה לשם קבלת הערות. הוועדה דנה בהערות שהתקבלו והגישה את הרשימה לאישור ועדת המינוח המרכזית ולמליאת האקדמיה.
רשימת מונחי בריאות הציבור אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה בכ"ט באייר תשפ"ב, 30 במאי 2022 (ישיבה שעו).
למונחי בריאות הציבור באתר המונחים של האקדמיה
לרשימת המונחים בקובץ PDF

בשנת תשפ"ג התכנסה הוועדה לישיבה אחת לסיום הדיון במונחי העישון בהשתתפות מיטב המומחים בתחום העישון. הרשימה הסופית אושרה בוועדת המינוח המרכזית באדר תשפ"ג (מרץ 2023).
מונחי העישון אושרו במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום כ"ו בניסן תשפ"ג, 17 באפריל 2023 (ישיבה שפג).
למונחי העישון באתר המונחים של האקדמיה
למונחי העישון בקובץ PDF

חברי הוועדה

אנשי המקצוע:

  • ד"ר מילכה דונחין (יו"ר), ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה
  • פרופ' רחלי דנקנר, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, מסונף לביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב
  • פרופ' אלכס לבנטל, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים, משרד הבריאות (תשע"ד–תשע"ה; תשפ"א ואילך)
  • פרופ' ורדה סוסקולני, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר־אילן
  • פרופ' משה פולק, האוניברסיטה העברית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (השתתף בדיוני הוועדה במונחי חקר הבריאות באוכלוסייה [אפידמיולוגיה])
  • פרופ' ליטל קינן־בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"ם), משרד הבריאות, וחברת סגל בביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
  • ד"ר רז דקל, יו"ר איגוד הרופאים התעסוקתיים (משנת תשפ"א).

 מן האקדמיה ללשון העברית:

  • פרופ' יהודית הנשקה
  • ד"ר טובה שטראוס שרברין (את תש"ף).

מרכזות הוועדה מן המזכירות המדעית של האקדמיה: ד"ר טובה שטראוס שרברין (עד אמצע שנת תש"ף); רונית גדיש (מאמצע שנת תש"ף).