הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית

בשנת תשי"ג (1953) הוקמה האקדמיה ללשון העברית על פי חוק וירשה את מקומו של ועד הלשון. "הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית" – שמטעמו פורסמה הכרזה שלפנינו בשנת תש"י או בסמוך לה –  הוקם בתשרי תש"ט כדי לגבש את ההצעות לקראת ייסודה של האקדמיה ללשון העברית ולהביאן לפני מליאת ועד הלשון. לחברי הוועד המכין נבחרו נשיאי ועד הלשון פרופ' נ"ה טור־סיני ופרופ' יוסף קלוזנר, מנהל הלשכה המרכזית ד"ר שמואל אייזנשטדט והמזכירים המדעיים ד"ר עלי איתן וד"ר זאב בן־חיים.

בטבת תש"ט התכנסה "האספה הכללית הפומבית לקראת הקמת האקדמיה ללשון העברית" לשם הצבעה והכרעה על דרכי הקמתה של האקדמיה. השתתפו בה ראש הממשלה דוד בן־גוריון, יו"ר הנהלת הסוכנות ברל לוקר, רקטור האוניברסיטה העברית פרופ' שמחה אסף וכל חברי ועד הלשון.

אומנם המילה אקדמיה באה בכרזה בשמו של המוסד החדש, אך רק בשנת תשי"ג, לאחר מאבק ממושך של ועד הלשון בממשלה ובכנסת, נכנסה המילה אקדמיה ל"חוק המוסד העליון ללשון העברית".

מתוך אקדם 21, אלול תשס"ב, אוגוסט 2002

לקריאה נוספת

זיכרון דברים של "האספה הכללית הפומבית לקראת הקמת האקדמיה ללשון העברית"

 

הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית