פקק ומכסה

צילום של פקק ומכסהלכל סיר יש מכסה ולכל בקבוק יש פקק. או שמא גם לבקבוק יש מכסה?

המילים פקק ומכסה משמשות שתיהן בלשון המקורות אך משמען הבסיסי שונה: המכסה כשמו נועד לכסות, ואילו הפקק פוקק את הכלי, כלומר סותם את פתחו. מדובר בשתי צורות סגירה שונות, ואכן בספרות חז"ל יש הבחנה ברורה בין שתי הפעולות: "מכסין ולא פוקקין" (תוספתא תרומות ז, טז). על פי זה נראה נכון להבחין בין פקק הסותם את פי הבקבוק, כגון פקק שַׁעַם בבקבוקי יין, ובין מכסה המוברג על צַוואר הבקבוק מבחוץ ומכסה את פתחו.

אך בלשונם של רבים ההבחנה היא לא על פי דרך הסגירה כי אם על פי צורת הכלי: בכלים שפתחם רחב, כגון צנצנת או סיר, משמשת המילה מכסה. לעומת זאת בבקבוקים ובשאר כלים בעלי צוואר צר משמשת המילה פקק. גם הבחנה זו הגיונית היא, שכן חלק הפלסטיק או המתכת המכסה את צַוואר הבקבוק דומה יותר לפקק השעם מלמכסה הסיר – בשימושו ובגודלו.

שיקולים אלו עמדו לפני מליאת האקדמיה כאשר דנה בשאלה אם להכריע בין פקק למכסה בסגירה חיצונית של בקבוקים. החלטתה הייתה לקיים את שתי המילים זו לצד זו. בעקבות זאת נקבע במילון היין כי החלק הסוגר את צוואר הבקבוק בהברגה מבחוץ ייקרא 'פקק מתברג' או 'מכסה מתברג'.