סמל מדינת ישראל מנורה ועץ הזית

החלטה היסטורית של ממשלת ישראל על הקמת בית ללשון העברית (תשע”ג, 2012)

בעצם ימי הלחימה בדרום החליטה ממשלת ישראל על הקמת בית לאומי ללשון העברית בירושלים. הבית החדש ישמש את האקדמיה ללשון העברית וישולב בו מוזאון ראשון מסוגו לתולדות העברית. בית העברית יהיה אבן שואבת למבקרים מן הארץ ומחוץ לה ויהיה נקודת מפגש תרבותית ממלכתית ולאומית לאזרחי המדינה וליהודי התפוצות.

ההכנות להקמת הבית הוטלו על האקדמיה ללשון העברית. נשיא האקדמיה פרופ’ משה בר־אשר מונה ליו”ר ועדת ההיגוי של הפרויקט, והוא ירכז את המאמץ הכולל בשיתוף משרד ראש הממשלה ומשרדים נוספים, עיריית ירושלים, ההסתדרות הציונית ותורמים. נוסף על הודעתה העמידה הממשלה תקציב לתכנון הבית. גם עיריית ירושלים וההסתדרות הציונית ישתתפו במימון התכנון.

נשיא האקדמיה הודה לראש הממשלה ולשרים על החלטתם החשובה ואמר כי בצעד זה ישראל מצטרפת למדינות תרבות אחרות שהעמידו את לשונן הלאומית במרכז הווייתן. פרופ’ בר־אשר הזכיר בהתרגשות את דוד בן־גוריון שבימי מלחמת השחרור השתתף בישיבה לכינון האקדמיה ללשון העברית, ואמר כי כבוד הוא לממשלת ישראל שבימים אלו פינתה מזמנה לעסוק במעמדה של העברית ובהקמת בית לעברית.

שרת התרבות והספורט חה”כ לימור ליבנת בירכה על ההחלטה ואמרה כי ממשלה זו ייחדה תשומת לב ומשאבים רבים לנושא מעמדה של הלשון העברית.

ראש הממשלה מר בנימין נתניהו סיכם את הדיון ואמר כי הקמת בית העברית קשורה בגיבוש מוקדי הזדהות וזהות לאומיים והיסטוריים של עמנו.

החלטתה של ממשלת ישראל מהיום על הקמת בית ללשון העברית היא החלטה היסטורית שמימושה הוא אתגר גם מצד הסיפור המיוחד של העברית בכל תולדותיה ובייחוד במאה ועשרים השנים האחרונות וגם מצד העברית החיה והתוססת היום ובעתיד במדינת ישראל.

ראו עוד

החלטת הממשלה מספר 5234.

הממשלה אישרה הקמת משכן ללשון העברית בירושלים, מרכז התקשורת – משרד ראש הממשלה.