שלט תנועה ומעליו הכיתוב מֶחְלָף או מַחְלֵף?

מֶחְלָף ומַחְלֵף

שתי מילים התחדשו בלשוננו מן השורש חל"ף ומ"ם בראשן:

מֶחְלָף – interchange – המוכרת לכול מן הנסיעה בדרכים. מֶחְלָף הוא "צומת קומות" או בהגדרתו הרשמית: מפגש דרכים בשני מפלסים או יותר, שהמעבר בו מדרך לדרך הוא רק באמצעות מֶחברים (רמפות). המונח נקבע במילון למונחי התכנון המרחבי משנת תשמ"ה, 1985.

מַחְלֵף – מונח זה נקבע כחלופה לשני מונחים לועזיים:

  • commutator – הֶתקן שנועד להיפוך הכיוון של זרם חשמלי. המונח נקבע במילון קשר ואלקטרוניקה משנת תש"ל (1970).
  • exchanger – הֶתקן שנועד להחלפה בין דברים; בעיקר משמש הצירוף מַחְלֵף חום (לעיתים קרוי מחליף חום) – הֶתקן שמעביר חום מחומר אחד לחומר אחר (במצב נוזלי או גז) ללא מגע ישיר ביניהם. המונח נקבע במילון למונחי הנדסה כימית משנת תשמ"ט (1989).

מֶחְלָף שקול במשקל מִפְעָל, אלא שהמ"ם מנוקדת בסגול ולא בחיריק בהשפעת העיצור הגרוני ח. מילים רבות במשקל מִפְעָל מציינות מקומות: מִשְׁטָח, מִקְלָט, מִשְׁכָּן, מִנְחָת ועוד. כפי שמנחת הוא מקום שנוחתים בו ומשכן הוא מקום ששוכנים בו, כך מחלף הוא מקום שמחליפים בו נתיבים.

מַחְלֵף שקול במשקל מַפְעֵל, משקל המכשירים. במשקל זה נתחדשו שמות של מכשירים רבים, כגון מַצְפֵּן, מַגְהֵץ, מַפְסֵק, מַצְבֵּר, מַגְבֵּר, מַבְעֵר, מַדְחֵס, מַחְשֵׁב, מַסְתֵם, מַקְלֵעַ ומַצְנֵחַ.

מֶחלפים בדרכים משפרים את איכות הנהיגה ואת בטיחותה, שכן הם מונעים מפגשים בין כיווני תנועה מנוגדים, ומאפשרים לנוסעים לחלוף בהם ללא עיכובים האופייניים לצמתים במפלס אחד. מהנדסי התנועה מבחינים בין מֶחלפים מסוגים שונים, ובהם מֶחלף מעוין, מֶחלף לולאות, מֶחלף אגס, מֶחלף קמץ ומֶחלף מזלג.