בשידור

זַמְרִיר – jingle
ג'ינגל ; תשדיר פרסומת בכלי השידור המלווה זמר קצר.


חֶבֶר דִּיּוּן – panel
פאנל, במשמע קבוצת מתדיינים לפני קהל; ברבים: חֶבְרֵי דִּיּוּן.


חַדְשִׁיר – single
סינגל; תקליט ובו שיר אחד או שיר מרכזי אחד ושיר נוסף, קרוי גם תקליט שדרים. המילה חדשיר היא הרכב של 'חד' (=אחד) ו'שיר' וכן נרמזת בה המילה 'חדש'.
להרחבה: מילות שמחה ושיר


מַד צְפִיָּה – people-meter
מכשיר המחובר למקלט הטלוויזיה ואוסף נתונים על זמן הצפייה בטלוויזיה של כל אחד מבני הבית.


מִדְרוּג – rating
רייטינג; אומדן של שיעור הצופים בטלוויזיה בתוכנית מסוימת על פי מדגם. המדרוג משמש גם בכלי תקשורת אחרים.


מֻקְלָט – play-back
פלייבק; פסקול מוקלט מראש או צלילי רקע מוקלטים מראש המלווים זמרים או נגנים בעת הופעה, להבטחה של איכות צליל רצויה.


תַּסְדִּיר – lineup
ליין־אפ; רשימת הרכיבים של תוכנית רדיו או טלוויזיה לפי סדר שידורם. הערה: בעבר נקבע מַעֲרַךְ שִׁדּוּר.


מַקְרֵאַת עֵזֶר, מַקְרֵאָה – teleprompter
מכשיר לקריאה המאפשר לקורא להישיר עיניו למצלמה. הטקסט מופיע על לוח זכוכית הניצב לפני עדשת המצלמה ואינו נראה לצופים. המַקראה משמשת קרייני טלוויזיה.


סִדְרָה הֶמְשֵׁכִית – serial
קבוצת תוכניות רדיו או טלוויזיה שכל פרק בהן הוא המשך של הפרק הקודם, וכל הפרקים יחדיו יוצרים יחידה אחת.


סַחְרִיר – spin
סְפִּין; הפצה מגמתית של מידע כדי ליצור רושם חיובי ולהשפיע על דעת הקהל.


קוֹמֶדְיַת מַצָּבִים – sitcom
סדרה קומית המשודרת בדרך כלל בטלוויזיה, ועיקרה מצבים משעשעים שהדמויות נקלעות אליהם.


שְׁעַת שִׂיא – prime time
פריים טיים; זמן שידור שבו מספר הצופים או המאזינים הוא הגדול ביותר.


תָּכְנִית הֲרָצָה, הֲרָצָה – pilot
פיילוט; הפקה ניסיונית של תוכנית רדיו או טלוויזיה המשמשת מעין חזרה כללית לקראת השידור הקבוע.