הדף בטעינה

על המילה שׁוֹב

במילון

 (ללא ניקוד: שוב)
חלק דיברמקור
שורששׁוב
נטייהמקור של שָׁב

הגדרה

  • חזָרה (משמש חלק בביטוי)

צירופים

על יסוד מילון ההווה