הדף בטעינה

על המילה רְשׁוּת

במילון

 (ללא ניקוד: רשות)
מיןנקבה
שורשרשׁי
נטייה לכל הנטיות

הגדרה

 • היתר, הסכמה של הסמכות וכדומה שאַחֵר יעשה פעולה מסוימת, כגון 'רשות כניסה'
 • תחום בעלות (במשמעות זו משמש חלק בביטויים)

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

כיתוב מנוקד למועמים לראשות הרשות ניתנה רשות להתראיין

רְשׁוּת ורָשׁוּת

רְש‏ׁוּת מציינת מתן היתר או בעלות ואילו רָשׁוּת מציינת גוף שלטוני – על השונה והדומה בין שתי המילים ועל המילה המחודשת רָאשׁוּת.
המשך קריאה >>

רשות, מועצה ועירייה

שתי המילים מוֹעָצָה ועִירִיָּה נתחדשו בתקופת תחיית הלשון – האחת על יסוד מילה מקראית והשנייה בתבניתה של מילה ערבית.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך רְשׁוּת ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>