הדף בטעינה

מן המילון

פַּת (פת)


נקבה; שורש פתת; נטייה פּיתִּים
 • פרוסה, חתיכת לֶחם
 • (בהרחבה) ארוחה, כגון 'פת מִנחָה', 'פת שחרית'
על יסוד מילון ההווה

1.2 הפתח

כלל ב – פתח המשתנה לחיריק

במקצת שמות בני הברה אחת שתנועתם פתח – בא בנטייה חיריק במקום הפתח: בַּת בִּתּוֹ, גַּת גִּתּוֹת, כַּת כִּתִּים כִּתּוֹת, מַס מִסִּים, סַף סִפִּים, פַּת פִּתּוֹ, צַד צִדּוֹ. כך גם בשמות מוֹרַג מוֹרִגִּים, סַנְסַן  סַנְסִנָּיו. במקרא בא חיריק גם בשמות גַּלְגִּלָּיו מן גַּלְגַּל.

ומה עוד

פיתה

המילה פיתה נראית כמילה עברית.…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך פַּת ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>