הדף בטעינה

על המילה כַּלַּאי

במילון

 (ללא ניקוד: כלאי)
שורשכלא
נטייהכַּלָּאִית

הגדרה

  • בשירות בתי הסוהר – דרגה מקבילה לסֶרֶן בצבא ולפַקָּד במשטרה
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במינוח המקצועי


כַּלַּאי
לרשימה המלאה
משפט (תשס"ו, 2005)
כַּלַּאי דרגה בשירות בתי הסוהר
משפט (תשס"ו, 2005)
רַב-כַּלַּאי דרגה בשירות בתי הסוהר