נושא: בינוני + סיומת ־ָן

המכנה המשותף

רפואת הלב: תומכן, מנגש ורידי, שקיפה, מַפעם

המכנה המשותף

סביבה עברית: דשונת, משחיתנות, מטמנה