נושא: משקל פְּעֻלָּה

המכנה המשותף

אופנה עברית

על המילים נעצוצים, נצנצים, אסופה.
המשך קריאה >>

המכנה המשותף

בנתיבי התחבורה

על המילים נווטן, מֶחבר, מפרד, נסועה, מַזהר.
המשך קריאה >>

אֲקַדֵּם – ידיעון האקדמיה

אקדם 13

שמות ומשמעויות

אסף

אָסָף הוא שמם של כמה אישים בתנ"ך, ובהם שוער, משורר, שומר פרדס ואביו של מזכיר המלך חזקיה. מי אוסף ואת מה אוספים בשם 'אסף'?
המשך קריאה >>